Również, równiesz czy ruwnież – jak się pisze?

również

Poprawna pisownia

równiesz, ruwnież

Niepoprawna pisownia

Również, równiesz czy ruwnież? Która z podanych form jest poprawna? Jak należy zapisać ten wyraz, żeby nie popełnić błędu? Nie od dziś wiadomo, że polska ortografia niesie ze sobą mnóstwo niespodzianek, a więc także sporo trudności, stając się tym samym źródłem wielu pomyłek. W wielu przypadkach zasady pisowni są jednak jednoznaczne i jasno wyłożone. Wystarczy się z nimi zapoznać. Z całą pewnością warto również wiedzieć, jak poprawnie zapisać podany wyraz. Poniżej rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Również, równiesz czy ruwnież – która forma jest poprawna?

Jedyna poprawna forma to: RÓWNIEŻ

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że podany wyraz piszemy przez ż oraz ó, czyli tzw. o kreskowane. Tylko taka postać słowa będzie poprawna. Zapis z użyciem dwuznaku sz (czy też rz) będzie więc błędny. Do błędów należy zaliczyć także pisownię z literą u (czyli tzw. u otwartym).

Przykłady użycia:
Zawsze była smutna i nieobecna, również wtedy, gdy spotykało ją coś bardzo miłego.
Na ulicy również było pusto.
Prosiłem wszystkich o ciszę, ciebie również.

Źródłem błędu polegającego na użyciu dwuznaku sz zamiast litery ż jest najpewniej wymowa. Podany wyraz wymawiamy przecież jako równiesz. Należy jednak pamiętać, że zapis nie zawsze jest tożsamy z wymową. Działa to zresztą w obie strony, bo sposób artykulacji często wcale nie odpowiada pisowni.

Również, równiesz czy ruwnież – jak należy to zapisać?

Wyraz RÓWNIEŻ pochodzi od przysłówka równie (oznaczającego: tak samo, tyle samo, w równym stopniu), do którego dodana została partykuła wzmacniająca ż (że), co właściwie uzasadnia jego pisownię.
Służy do wyrażenia, że coś jest podobne do czegoś innego pod pewnym względem. Jest to partykuła (czyli nieodmienna część mowy), która włącza dany element do jakiegoś zbioru i komunikuje podobieństwo tego elementu do pozostałych. Wyraz RÓWNIEŻ wprowadza składniki zdania lub zdania składowe w zdaniu złożonym o treści dodatkowej, uzupełniającej.

Zobacz również - jak piszemy

Quantcast