Rehabilitacja czy rechabilitacja – jak się pisze?

rehabilitacja

Poprawna pisownia

rechabilitacja

Niepoprawna pisownia

Rehabilitacja czy rechabilitacja? Jak to poprawnie zapisać, żeby nie popełnić błędu? Którą z podanych form wybrać? Decyzja może okazać się dość trudna, ponieważ obie litery – zarówno h, jak i ch – oznaczają tę samą głoskę. Pod względem brzmieniowym powyższe warianty zapisu niczym się właściwie nie różnią. Bez wątpienia warto więc dowiedzieć się, który z nich jest właściwy. Poniżej wyjaśniamy, jak rozstrzygnąć tę kwestię.

Rehabilitacja czy rechabilitacja – która forma jest poprawna?

Jedyna poprawna forma to: REHABILITACJA

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że podany wyraz piszemy przez h. Jest to jego jedyna poprawna postać. Użycie w tym przypadku dwuznaku ch oznaczać więc będzie popełnienie błędu ortograficznego.

Przykłady użycia:
Lekarz skierował mnie na rehabilitację kręgosłupa.
Po ujawnieniu tych faktów cofnięto wyrok skazujący, a tym samym nastąpiła rehabilitacja więźniów politycznych.
Tym razem będą mieli dużą szansę na rehabilitację po przegranym meczu.

Trudno tu jednak o wskazanie konkretnej reguły uzasadniającej taką właśnie pisownię. Odnieść się można jedynie do obcości wyrazu – a w takich przypadkach należy zachować oryginalny zapis. Warto też przy okazji przypomnieć, że litera h występuje tylko w wyrazach dawniej lub współcześnie zapożyczonych. Słowo REHABILITACJA wywodzi się zaś z łaciny – wyraz utworzony został z łacińskiego przyrostka re- (znów, na nowo) oraz łacińskiego słowa habilitatio (od łac. habilitas – zdolność).

Rehabilitacja – znaczenie słowa

REHABILITACJA to wyraz o kilku znaczeniach. Zwykle kojarzy się z leczeniem – oznacza bowiem rodzaj oddziaływania czy terapii mających na celu przystosowanie do życia w społeczeństwie i w tym kontekście dotyczy osób, które mają wady wrodzone lub też utraciły sprawność fizyczną lub psychiczną na skutek nabytych wad. To np. rehabilitacja ruchowa albo społeczna. Niektórzy korzystają z rehabilitacji po kontuzji albo po operacji.

Powyższe wyjaśnienia nie wyczerpują jednak całkowicie definicji słowa REHABILITACJA. To przecież również przywrócenie komuś lub czemuś dobrej opinii, oczyszczenie z zarzutów, odkupienie, zmazanie win, sądowe uniewinnienie osoby uprzednio niesłusznie skazanej itp.

Zobacz również - jak piszemy

Quantcast