Córka czy curka – jak się pisze?

córka

Poprawna pisownia

curka

Niepoprawna pisownia

Córka czy curka? Jak to poprawnie napisać? Którą z podanych form wybrać? Nie jest tajemnicą, że polska ortografia to źródło częstych trudności, a więc i błędów – tych lepiej jest zaś unikać. Szczególnie dużo problemów sprawia nam przy tym pisownia wyrazów z literami, które oznaczają tę samą głoskę. Niewątpliwie warto więc upewnić się, jak poprawnie napisać słowo „córka”, zwłaszcza że jest dość często używane. Poniżej rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Córka czy curka – która forma jest poprawna?

Jedyna poprawna forma to: CÓRKA

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że podany wyraz piszemy przez ó, czyli tzw. o kreskowane. Jest to więc jedyna poprawna forma tego słowa. Zastosowanie pisowni z u, czyli tzw. u otwartym, będzie rażącym błędem.

Przykłady użycia:
Moja najstarsza córka ma na imię Ania.
Jutro odbędzie się ślub naszej córki.
Tydzień temu urodziłam córkę.

Pisownię przez ó reguluje natomiast tzw. zasada historyczna – oznacza to, że pisownia w tym przypadku uwarunkowana jest historycznie i odnosi się do historycznych procesów rozwoju języka. Dotyczy ona odróżniania u i ó (a także rz i ż oraz ch i h). Nie istnieją więc szczegółowe reguły uzasadniające i tłumaczące właśnie taką pisownię. A co za tym idzie, poprawną formę wyrazu należy po prostu zapamiętać. W razie wątpliwości najlepiej zaś skorzystać ze słownika.

Córka czy curka – co to znaczy?

CÓRKA to czyjeś dziecko płci żeńskiej. Słowo nazywa więc bliskie relacje rodzinne. Niekiedy w języku potocznym może być stosowane także jako poufałe lub lekceważące określenie dziewczyny lub kobiety. Warto też wspomnieć, że w polszczyźnie funkcjonują również zdrobnienia wyrazu CÓRKA, takie jak: córeczka, córuchna, córunia.

Ponadto mianem córka chrzestna nazywa się dziewczynkę lub kobietę w stosunku do osób, które podawały ją do chrztu, czyli rodziców chrzestnych. To inaczej chrześniaczka albo chrześnica. Wyraz CÓRKA występuje również w wyrażenia spółka córka, czyli jakaś organizacja powstała od organizacji głównej i nadrzędnej. Córa Koryntu to natomiast synonim prostytutki – określenie pochodzi ze starożytności i nawiązuje do greckich heter, z których słynął starożytny Korynt.

Zobacz również - jak piszemy

Quantcast