Do zobaczenia czy dozobaczenia – jak się pisze?

do zobaczenia

Poprawna pisownia

dozobaczenia

Niepoprawna pisownia

Do zobaczenia czy dozobaczenia – jak to poprawnie zapisać? Razem czy osobno? Nie od dziś wiadomo, że pisownia łączna i rozdzielna stanowi częste źródło kłopotów, a co za tym idzie, również źródło błędów. Tymczasem jej zasady są zwykle jasne i jednoznaczne, choć nierzadko oparte na konwencji. Poniżej wyjaśniamy, jak należy zapisać powyższą konstrukcję i dlaczego właśnie tak.

Do zobaczenia czy dozobaczenia – razem czy osobno?

Jedyna poprawna forma to DO ZOBACZENIA

Z całą pewnością możemy stwierdzić, że powyższą konstrukcję należy zapisać osobno. Jest to zgodne z zasadami pisowni łącznej i rozdzielnej, które są w tym przypadku jednoznaczne. Zapis łączny będzie więc rażącym błędem językowym, a błędów – jak wiadomo – lepiej jest unikać.

Przykłady użycia:

W takim razie do zobaczenia za tydzień!
Cieszę się, że już jutro spotkamy się znowu. Do zobaczenia!
Cześć i do zobaczenia!

Konstrukcja DO ZOBACZENIA to grzecznościowa formuła używana w sytuacji pożegnania. Zgodnie z normą grzecznościową stosowana jest w bliskich relacjach na ty. W sytuacjach bardziej oficjalnych zaleca się więc wykorzystywanie formuły „Do widzenia” (swoją drogą pisanej również rozdzielnie). Niekiedy zastępowana jest potocznym zwrotem „Do zoba”, charakterystycznym dla języka młodzieżowego, albo wyrażeniem „Do zobaczyska” o charakterze żartobliwym. Czasami występuje w formie „Do miłego/szybkiego zobaczenia”.

Do zobaczenia czy dozobaczenia – jak to poprawnie napisać?

Kiedy rozwialiśmy już wątpliwości dotyczące pisowni powyższej konstrukcji, przyszedł czas na podanie zasady, którą należy się w tym przypadku kierować.

Formuła DO ZOBACZENIA to wyrażenie przyimkowe. Wyrażenia przyimkowe to natomiast połączenia przyimków z innymi częściami mowy – rzeczownikami lub przysłówkami, liczebnikami i zaimkami. Tego rodzaju połączenia – zgodnie z zasadami pisowni – zapisuje się rozdzielnie. Omawiana konstrukcja zbudowana jest z przyimka „do” oraz rzeczownika „zobaczenia”. Do grupy wyrażeń przyimkowych należą również m.in. przede mną, beze mnie, na czas, sprzed roku, znad morza itd. Oddzielną grupę stanowią natomiast dawne połączenia przyimkowe, które dziś w języku występują jako zrosty (np. nareszcie, donikąd, ponadto, zaledwie, wcale).

Zobacz również - jak piszemy

Quantcast