E-mail, e mail czy email – jak się pisze?

e-mail

Poprawna pisownia

e mail, email

Niepoprawna pisownia

E-mail, e mail czy email? Jak to poprawnie zapisać, żeby nie popełnić błędu? Okazuje się, że to popularne dziś i zadomowione już w polszczyźnie słowo wciąż przysparza nam sporo trudności. Warto więc wiedzieć, który wariant pisowni wybrać. Poniżej prezentujemy odpowiedź na tytułowe pytanie.

E-mail, e mail czy email – jak to napisać?

Jedyna poprawna forma to: E-MAIL

Z podanych wersji zapisu tylko jedna wskazana powyżej jest poprawna – słowo należy zapisać, używając łącznika (dywizu). Pisownię ze spacją po przedrostku czy też łączną kwalifikuje się więc jako błąd.
Co ciekawe, poprawne są również takie formy jak „mail” czy „mejl”. Warto przy tym wiedzieć, że forma „e-mail” ma charakter oficjalny, podczas gdy dwie pozostałe uznaje się za potoczne.

Przykłady użycia:
Dokumenty możesz wysłać także e-mailem.
Podaj mi swojego e-maila.
Tak nie powinien wyglądać e-mail do klienta.

E-mail, e mail czy email – którą formę wybrać i dlaczego?

Kiedy już wiemy, jak zapisać podane słowo, warto również dowiedzieć się, dlaczego właśnie ta forma jest poprawna. Otóż zgodnie z zasadami przedrostki obcego pochodzenia oddzielamy łącznikiem od rzeczowników. Rozstrzygnięcie to nie dotyczy zresztą jedynie omawianego przypadku. Podobnie rzecz ma się również z innymi rzeczownikami, które zostały poprzedzone przedrostkiem e-, np. e-book, e-papieros, e-handel.

E-mail, e mail czy email – znaczenie i pochodzenie słowa

„E-mail” to słowo pochodzące z języka angielskiego. Poprawnie wymawia się je jako „imejl”. Wyraz ma kilka znaczeń. Oznacza zarówno pocztę elektroniczną, jak i wiadomość wysłaną za jej pośrednictwem. To także adres użytkownika poczty elektronicznej.

E-mail, e mail czy email – odmiana słowa

Słowo „e-mail” sprawia nam jeszcze jedną trudność. Chodzi mianowicie o jego odmianę, a szczególnie formę biernika, która – nie tylko zresztą w tym przypadku – bywa kłopotliwa. Tymczasem okazuje się, że biernik może przyjąć dwie formy. Poprawna jest więc zarówno forma „e-mail” (równa mianownikowi), jak i „e-maila” (równa dopełniaczowi). Warto przy tym dodać, że pierwsza z nich jest bardziej oficjalna i staranniejsza, natomiast druga jest charakterystyczna dla wypowiedzi potocznych.

Zobacz również - jak piszemy

Quantcast