Humor czy chumor – jak się pisze?

humor

Poprawna pisownia

chumor

Niepoprawna pisownia

Humor czy chumor – jak to zapisać? Która z podanych wersji pisowni jest poprawna? Okazuje się, ze odpowiedź na to pytanie jest dla wielu wcale niełatwa. Zwłaszcza że litera h i dwuznak ch w wymowie są ze sobą utożsamiane. Jak więc widać – nie tylko zresztą w tym przypadku – polska ortografia nie raz bywa bardzo kłopotliwa i przysparza nam sporo trudności. Rozwiążmy jedną z nich.

Humor czy chumor – jak to napisać?

Jedyna poprawna forma to: HUMOR

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że omawiany wyraz piszemy przez h. Jest to jego jedyna poprawna forma. Zapis przez ch uznaje się więc za rażący błąd. Wyraz „humor” wywodzi się z łaciny. Jego obce pochodzenie uzasadnia zaś pisownię polskiego słowa. Łac. humor pierwotnie oznaczał dosłownie „ciecz, płyn, wilgoć”.

Przykłady użycia:
Po rozmowie z nim całkowicie straciłam humor.
Dobry humor nie opuszczał jej do wieczora.
Marek wczoraj wprost tryskał humorem.
Nie przejmuj się, podejdź do tego z humorem.

Warto przy tym wiedzieć, że litera h występuje znacznie rzadziej niż połączenie ch. H pisze się zasadniczo w wyrazach obcych, czyli zapożyczonych – w tych, które trafiły do polszczyzny z innych języków. Rzecz w tym, że nie zawsze obcość słów jest wyraźnie odczuwalna, zwłaszcza jeśli chodzi o wyrazy, które zostały zapożyczone już dawno.

Humor czy chumor – znaczenia słowa

Słowo „humor” kojarzone jest zwykle z nastrojem. Całkiem zresztą słusznie – humor może być przecież dobry, wspaniały, a nawet szampański. Bywa także zły, kiepski albo beznadziejny. Czasem jest nawet czarny albo wisielczy. Humor to jednak także umiejętność dostrzegania tego, co zabawne i zdolność rozśmieszania innych. Definicja słowa obejmuje ponadto przedstawienie czegoś w sposób zabawny oraz cechę czegoś, np. tekstów, sytuacji, dialogów, które są komiczne.

Synonimami wyrazu „humor” są takie słowa jak: dowcip, humorek, śmieszność, wesołość, żartobliwość itp.

Zobacz również - jak piszemy

Quantcast