Może czy morze – jak się pisze?

może

Zależy od kontekstu

morze

Zależy od kontekstu

Może czy morze – jak to napisać? Którą z podanych form wybrać? Okazuje się, że ten niepozorny kłopot stanowi czasem spory dylemat. Zwłaszcza że oba słowa brzmią identycznie. Różnica między nimi może wprawdzie wydawać się bez znaczenia, to jednak jest zasadnicza. Niewątpliwe warto więc dowiedzieć się, która z powyższych form jest poprawna i czy tylko jedna z nich.

Może czy morze – jak się pisze?

Obie formy są poprawne.

Podane wyrazy mają jednak zupełnie inne znaczenia. Ich użycie zależy więc od kontekstu wypowiedzi.

Wyraz MOŻE, czyli słowo zapisywane przez ż, to partykuła wyrażająca przypuszczenie czy też osłabiająca kategoryczność wypowiedzi (np. Może ktoś ci pomoże, Jutro może być zimno). Niekiedy wskazuje także przybliżoną liczbę bądź ilość czegoś (np. Spotkałam go może dwa razy w życiu). Partykuła MOŻE używana jest również w zdaniach wyrażających propozycję, polecenie, prośbę (np. Może kawy? Może mogłabyś pożyczyć mi tę książkę?). Tym słowem udziela się też czasem wymijającej odpowiedzi (np. Przyjdziesz do mnie? Może).

Wyraz MORZE, czyli słowo zapisywane przez rz, oznacza zwykle duży obszar słonej wody, czyli zbiornik wodny wypełniony słoną wodą (np. Morze Bałtyckie). Warto też wiedzieć, że wyraz MORZE niekiedy stosowany jest również na określenie bardzo dużej ilości czegoś – w tym przypadku ma znaczenie przenośne (np. morze kawy, morze pieniędzy, morze pytań, morze łez).

Może czy morze – którą formę wybrać?

Jak powyżej wyjaśniliśmy, obie podane formy są poprawne. Możemy więc napisać zarówno MORZE, jak i MOŻE, nie popełniając przy tym błędu ortograficznego. Należy przy tym uwzględnić kontekst i cel wypowiedzi, ponieważ omawiane wyrazy mają zupełnie inne znaczenia. Warto też zwrócić uwagę, że oba powyższe słowa – MOŻE i MORZE – wymawiane są tak samo. Identyczność brzmieniowa często więc bywa źródłem błędów. Jest przy tym charakterystyczna dla zjawiska zwanego homofonią. Chodzi przy tym właśnie o wyrazy, które brzmią jednakowo. Poza identycznością fonetyczną mamy tu jednak inne znaczące różnice – takie słowa różnią się pod względem znaczenia i pisowni.

Zobacz również - jak piszemy

Quantcast