Na co dzień, na codzień czy nacodzień – jak się pisze?

na co dzień

Poprawna pisownia

na codzień, nacodzień

Niepoprawna pisownia

Na co dzień czy nacodzień? A może na codzień? Jak to zapisać? Razem czy osobno? Jak widać, pisownia łączna i rozdzielna nie raz sprawia nam sporo kłopotów. Tymczasem poprawna forma jest tylko jedna – zasady ortograficzne nie pozostawiają pod tym względem miejsca na żadne wątpliwości.

Na co dzień, na codzień czy nacodzień – jak to napisać?

Jedyna poprawna forma to: NA CO DZIEŃ.

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że w tym przypadku obowiązuje pisownia rozdzielna – każdy z elementów omawianego wyrażenia należy więc zapisać osobno. Każdy z nich traktuje się bowiem jako odrębny i samodzielny wyraz.

Przykłady użycia:
Na co dzień zajmuję się opieką nad dziećmi.
Od wielu lat na co dzień używam języka angielskiego.
Ta koszula będzie świetna na co dzień do pracy.

Na co dzień to wyrażenie zbudowane z trzech elementów. Składa się z przyimka na oraz wyrażenia zaimkowego co dzień. Wyrażenie zaimkowe to zaś połączenie zaimka i innej części mowy – pisze się je rozdzielnie. Warto też wiedzieć, że o pisowni rozdzielnej decyduje w tym przypadku zasada konwencjonalna, czyli przyjęte na zasadzie umowy rozstrzygnięcie ortograficzne niemające oparcia w fonetyce, morfologii ani historii języka.

Na co dzień – jak to zapamiętać?

Pomocne przy zapamiętaniu pisowni na co dzień może być skojarzenie tego wyrażenia z innymi podobnymi połączeniami wyrazowymi. Mowa tu o takich połączeniach jak co chwilę, co rok, co tydzień, co noc itp.
W przywołanych przypadkach nikt nie ma chyba wątpliwości, żeby zapisywać je oddzielnie. Tymczasem wyrażenie na co dzień (a także co dzień) przysparza nam – nie wiedzieć czemu – sporych trudności. Myląca pod tym względem może być łączna pisownia przysłówka codziennie i przymiotnika codzienny.

Na co dzień – co to znaczy?

Na co dzień to wyrażenie, które oznacza „codziennie, każdego dnia”. Stosujemy je więc, kiedy chcemy wyrazić pewną częstotliwość występowania czegoś. Chodzi przy tym o coś, co występuje systematycznie i regularnie – dzień w dzień. Na co dzień oznacza także „zwyczajnie, normalnie”.

Zobacz również - jak piszemy

Quantcast