Na pewno czy napewno – jak się pisze?

Na pewno

Poprawna pisownia

Napewno

Niepoprawna pisownia

Na pewno czy napewno – która forma jest poprawna? To pytanie zadaje sobie wielu z nas. Okazuje się bowiem, że pisownia tytułowego wyrażenia sprawia nam sporo kłopotów, stając się tym samym źródłem częstych błędów. Postarajmy się więc szybko rozwiać wszelkie wątpliwości, by w przyszłości uniknąć pomyłek.

Na pewno czy napewno – razem czy osobno?

Jedyna poprawna forma to: NA PEWNO.

W tym przypadku – zgodnie z zasadami – obowiązuje pisownia łączna. Inne sposoby zapisu omawianego wyrażenia będą więc niepoprawne.

Przykłady użycia:
Na pewno ci się to uda.
Jutro na pewno do ciebie zadzwonię.
Przy tak silnym wietrze pociąg na pewno się spóźni.

Na pewno czy napewno – która forma jest poprawna i dlaczego?

Na pewno to wyrażenie przyimkowe – zbudowane jest z przyimka na oraz dawnej formy przymiotnika pewno. Tego rodzaju połączenia wyrazowe – zgodnie z ogólną zasadą – pisze się rozdzielnie. Nie ma więc najmniejszych wątpliwości, że w omawianym przypadku obowiązuje właśnie pisownia rozłączna.
Przy okazji nie zaszkodzi przypomnieć sobie także, czym jest wyrażenie przyimkowe. Wiedza ta może okazać się przecież przydatna również w innych kłopotliwych sytuacjach związanych z pisownią.
Wyrażenia przyimkowe to połączenia przyimków z rzeczownikami lub przysłówkami, liczebnikami i zaimkami, np. na razie, na przemian, w ogóle, w okamgnieniu, za pomocą. Zasadniczo pisze się je rozdzielnie.

Na pewno – co to znaczy?

Wyrażenie na pewno oznacza: bez wątpienia, niewątpliwie, bezspornie, z pewnością, z całą pewnością. Używamy go więc wtedy, kiedy chcemy wyrazić przekonanie o wysokim prawdopodobieństwie formułowanych hipotez, przypuszczeń, domysłów, a także podkreślić prawdziwość swoich twierdzeń.
W tym celu możemy zastosować również zwroty synonimiczne. Z powodzeniem można więc powiedzieć także: bezspornie, jak amen w pacierzu, jak w banku, na bank, niezbicie, na sto procent, bez dwóch zdań itp.
Jak więc widać, nie brakuje w polszczyźnie synonimów wyrażenia na pewno. Warto je zresztą wykorzystywać w celu uniknięcia powtórzeń, a także dla urozmaicenia wypowiedzi.

Zobacz również - jak piszemy

Quantcast