Na razie czy narazie – jak się pisze?

Na razie

Poprawna pisownia

Narazie

Niepoprawna pisownia

Na razie czy narazie? Razem czy osobno? Jak należy to zapisać? Pisownia łączna i rozdzielna bywa bardzo kłopotliwa dla wielu użytkowników języka. Tymczasem jej zasady są zwykle sformułowane bardzo czytelnie i jednoznacznie. Wyjaśnijmy więc, która z podanych form jest poprawna, a której należy bezwzględnie unikać.

Na razie czy narazie – jak to zapisać?

Jedyna poprawna forma to: NA RAZIE

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że tytułową konstrukcję należy zawsze zapisywać osobno. Zasady pisowni łącznej i rozdzielnej są pod tym względem jasne i jednoznaczne. Nie pozostawiają więc miejsca na domysły czy niepewność. Wystarczy to dobrze zapamiętać. Warto przy tym również poznać regułę, która uzasadnia taki właśnie zapis.

Przykłady użycia:
Na razie staram się tym nie przejmować.
Niczego nie obiecuję, to na razie nic pewnego.
Czekam na razie na wyniki badań.

Na razie czy narazie – która forma jest poprawna i dlaczego?

Jak już wiemy, jedyną poprawną formą omawianego zwrotu jest forma „na razie”. Pozostaje więc pytanie, dlaczego właśnie taka pisownia jest w tym przypadku właściwa.
„Na razie” jest bowiem wyrażeniem przyimkowym. Tego rodzaju konstrukcje zasadniczo zapisujemy – zgodnie z zasadami pisowni – rozdzielnie. Nie brakuje ich zresztą w polszczyźnie. Nie zaszkodzi więc przypomnieć sobie, czym dokładnie są.
Wyrażenia przyimkowe to połączenia przyimków z różnymi częściami mowy – z rzeczownikami lub przysłówkami, liczebnikami i zaimkami, np. przeze mnie, beze mnie, nade mną, ze mną, przy czym, poza tym.

Na razie – co to znaczy?

Wyrażenie „na razie” oznacza „do czasu, dopóki coś się nie wydarzy lub nie zmieni”. Warto korzystać również z jego synonimicznych określeń, takich jak: tymczasem, chwilowo, teraz, obecnie, póki co.
Konstrukcja „na razie” ma przy tym jeszcze jedno znaczenie – może wystąpić bowiem także w funkcji wykrzyknikowej. Stanowi wówczas potoczną formułę pożegnania się z kimś (np. Na razie, ja będę lecieć!; Na razie, do zobaczenia potem!). Oczywiście w tym przypadku również obowiązuje pisownia rozdzielna.

Zobacz również - jak piszemy

Quantcast