Od razu czy odrazu – jak się pisze?

od razu

Poprawna pisownia

odrazu

Niepoprawna pisownia

Od razu czy odrazu – jak to poprawnie zapisać? Razem? A może osobno? Nie od dziś wiadomo, że pisownia łączna i rozdzielna przysparza nam niekiedy sporo trudności. Podobnie brzmiące pytania zadaje więc sobie wielu użytkowników języka. Dotyczy to zwłaszcza tych, którym zależy na poprawności językowej. Warto zatem dowiedzieć się, jaka pisownia obowiązuje w tym przypadku. Poniżej wyjaśniamy, jak należy zapisać powyższą konstrukcję i dlaczego właśnie tak.

Od razu czy odrazu – razem czy oddzielnie?

Jedyna poprawna forma to: OD RAZU

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że powyższą konstrukcję należy zapisać osobno. Zasady ortograficzne są pod tym względem jasne i jednoznaczne. Warto więc mieć na uwadze, że w omawianym przypadku obowiązuje pisownia rozdzielna. Łączny zapis ocenia się natomiast jako błąd językowy.
Konstrukcja OD RAZU to wyrażenie przyimkowe, które – zgodnie z regułami – zapisuje się osobno. Składa się z przyimka „od” oraz zaimka „mnie”.

Przykłady użycia:
Pójdźmy tam lepiej od razu.
Dlaczego od razu nie powiedziałaś mi całej prawdy?
Marta od razu ostrzegła nas, że tego nie zrobi.

Wyrażenie OD RAZU znaczy tyle co: bardzo szybko, natychmiast. Stosowane jest więc, aby wyrazić, że coś ma być wykonywane czy ma nastąpić od razu po czymś innym. Niekiedy konstrukcji używa się również w znaczeniu „za jednym razem”.

Od razu czy odrazu – jak to zapisać?

Konstrukcja OD RAZU – jak powyżej wspomniano – należy do grupy wyrażeń przyimkowych. Wyrażenia przyimkowe to natomiast połączenia przyimków z innymi częściami mowy (rzeczownikami lub przysłówkami, liczebnikami i zaimkami). Zasady pisowni są pod tym względem jasne – tego rodzaju konstrukcje należy zapisywać rozdzielnie (inne przykłady: beze mnie, od dawna, poza tym, u mnie, za co, ze mną). Osobną grupę stanowią zaś dawne połączenia przyimkowe, które we współczesnej polszczyźnie funkcjonują jako zrosty. W tym przypadku obowiązuje pisownia łączna (np. natomiast, wcale, zaraz, zarówno, naprawdę, potem).

Zobacz również - jak piszemy

Quantcast