Ode mnie czy odemnie – jak się pisze?

ode mnie

Poprawna pisownia

odemnie

Niepoprawna pisownia

Ode mnie czy odemnie – razem czy osobno? Którą formę wybrać? Nie od dziś wiadomo, że pisownia łączna i rozdzielna często przysparza nam mnóstwa trudności. Tymczasem jej zasady są zwykle dość zrozumiałe i czytelne. Należy się tylko z nimi dobrze zapoznać. Poniżej wyjaśniamy więc, która z wymienionych form jest poprawna i dlaczego.

Ode mnie czy odemnie – jak to zapisać?

Jedyna poprawna forma to: ODE MNIE.

Zasady pisowni łącznej i rozdzielnej są pod tym względem jasne i jednoznaczne. Można więc bez wahania stwierdzić, że omawianą konstrukcję zapisujemy osobno jako „ode mnie”.
„Ode mnie” to wyrażenie przyimkowe – zbudowane jest z przyimka „ode” i zaimka „mnie”. Zgodnie z regułami polskiej ortografii w tym przypadku obowiązuje zapis rozdzielny.

Przykłady użycia:
Nikt lepiej ode mnie nie wie, co się wtedy wydarzyło.
Odsuń się ode mnie.
Dostała ode mnie książkę i bukiet kwiatów.

Warto również zwrócić uwagę na formę przyimka wchodzącego w skład omawianej konstrukcji. W tym przypadku przyimek „od” został bowiem rozszerzony o samogłoskę e, stąd forma „ode”. Przyczyny tego stanu rzeczy należy szukać w historii języka. Z podobną sytuacją możemy spotkać się także w przypadku innych przyimków, np. bez-beze, pod-pode, w-we, nad-nade.
Przy okazji nie zaszkodzi przypomnieć też sobie, czym są wyrażenia przyimkowe. Zwłaszcza że tego rodzaju konstrukcji w polszczyźnie nie brakuje.

Wyrażenie przyimkowe – co to jest?

Wyrażenia przyimkowe to połączenia przyimków z innymi częściami mowy – z rzeczownikami lub przysłówkami, liczebnikami i zaimkami. Np. przeze mnie, na opak, za co, za nic, beze mnie, na razie, nade mną, ze mną, przy czym, poza tym.
Zasadniczo pisze się je rozdzielnie. Jak to jednak zwykle bywa, istnieją od tej reguły pewne wyjątki. Mamy bowiem w języku dawne połączenia przyimkowe, które dziś funkcjonują jako zrosty. Te zaś pisze się łącznie, np. naprawdę, dlaczego, nadto, oto, otóż, potem.

Zobacz również - jak piszemy

Quantcast