Po prostu czy poprostu – jak się pisze?

po prostu

Poprawna pisownia

poprostu

Niepoprawna pisownia

Po prostu czy poprostu – jak to zapisać? Razem czy osobno? Nie od dziś wiadomo, że pisownia łączna i rozdzielna potrafi nieźle dać nam w kość. Przysparza przecież niemało trudności wielu użytkownikom języka. Tymczasem jej zasady są ogólnodostępne i zwykle jasno sformułowane. Wystarczy je poznać i zastosować w konkretnym przypadku. Poniżej wyjaśniamy więc, która z podanych form jest poprawna i dlaczego właśnie ta.

Po prostu czy poprostu – razem czy osobno?

Jedyna poprawna forma to: PO PROSTU

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że powyższą konstrukcję zapisuje się osobno. Zasady pisowni łącznej i rozdzielnej są zresztą pod tym względem jasne i klarowne. Zapis rozdzielny będzie więc w tym przypadku błędem ortograficznym.

Przykłady użycia:
Idź po prostu do niej i wyznaj wszystko.
To jest po prostu zwykłe oszustwo.
Mam wrażenie, że po prostu nie miał innego wyjścia.

Po prostu czy poprostu – która forma jest poprawna i dlaczego?

Kiedy znamy już poprawną formę omawianej konstrukcji, warto dowiedzieć się również, dlaczego należy zapisywać ją osobno. Otóż „po prostu” to wyrażenie przyimkowe, które zasadniczo pisze się rozdzielnie.
Tego rodzaju wyrażenia są połączeniami przyimków z innymi częściami mowy – rzeczownikami lub przysłówkami, liczebnikami i zaimkami. Należą do nich – oprócz powyższej – liczne konstrukcje używane przez nas na co dzień. To np. po czym, po co, beze mnie, ode mnie, na razie, o ile, po południu, nad wyraz, od dawna.

Warto przy tym pamiętać, że oddzielną grupę stanowią dawne wyrażenia przyimkowe, który dziś funkcjonują w języku jako zrosty – te zaś zapisuje się łącznie. To m.in. naprawdę, wreszcie, dlaczego, wprawdzie.

Po prostu czy poprostu – co to znaczy?

Wyrażenie „po prostu” oznacza „bezpośrednio, szczerze, prosto, otwarcie”, również „w sposób oczywisty, wprost, wręcz”, a także „tylko, jedynie, wyłącznie”. Jak widać więc, powyższej konstrukcji możemy używać w kilku kontekstach.

Zobacz również - jak piszemy

Quantcast