Poza tym czy pozatym – jak się pisze?

poza tym

Poprawna pisownia

pozatym

Niepoprawna pisownia

Poza tym czy pozatym? Razem czy osobno? Jak to poprawnie zapisać? Którą z podanych form wybrać? Pisownia łączna i rozdzielna sprawia nam niekiedy sporo trudności, o czym zresztą wiadomo nie od dziś. Tymczasem jej zasady są zazwyczaj jasne i klarowne. Wystarczy tylko je poznać. Z całą pewnością warto więc dowiedzieć się, jak zapisać powyższą konstrukcję. Poniżej wyjaśniamy, która z podanych form jest poprawna.

Poza tym czy pozatym – razem czy osobno?

Jedyna poprawna forma to: POZA TYM

Nie ulega wątpliwości, że powyższą konstrukcję pisze się osobno. Uzasadniają to reguły pisowni łącznej i rozdzielnej. Zapis łączny będzie więc rażącym błędem, a błędów – jak wiadomo – lepiej jest unikać.

Przykłady użycia:
Była śliczna i czarująca, a poza tym mądra i inteligentna.
Nie lubię go, poza tym irytuje mnie jego zachowanie.
Jutro ma być zimno i wietrznie. Poza tym pewnie będzie padać.

Konstrukcja POZA TYM to partykuła, która wprowadza nową informację na omawiany temat. Stosowana jest więc, kiedy chcemy dodać coś do tego, co już zostało powiedziane. W celu urozmaicenia wypowiedzi i uniknięcia powtórzeń warto również korzystać z synonimicznych zwrotów, takich jak: ponadto, dodatkowo, w dodatku, jeszcze, nadto, oprócz tego.

Poza tym czy pozatym – jak to napisać?

Teraz kiedy już wiemy, jak poprawnie zapisać podaną konstrukcję, warto również dowiedzieć się, dlaczego w tym przypadku należy wybrać zapis rozdzielny. Z całą pewnością pozwoli to szybciej i łatwiej zapamiętać pisownię powyższego zwrotu, a także innych podobnych.

POZA TYM należy do grupy wyrażeń przyimkowych, które – zgodnie z zasadami pisowni – pisze się osobno. Wyrażenia przyimkowe to natomiast połączenia przyimków z innymi częściami mowy (rzeczownikami lub przysłówkami, liczebnikami i zaimkami), np. beze mnie, od razu, przy tym, po co, w ogóle, za co, za nic. Należy je odróżniać od dawnych połączeń przyimkowych, które dziś w języku funkcjonują jako zrosty – te zaś pisze się razem, np. dlaczego, naprawdę, pojutrze, zarówno, pomału, ponadto.

Zobacz również - jak piszemy

Quantcast