Przede wszystkim czy przedewszystkim – jak się pisze?

przede wszystkim

Poprawna pisownia

przedewszystkim

Niepoprawna pisownia

Przede wszystkim czy przedewszystkim? Razem czy osobno? Którą z podanych form wybrać? Nie od dziś wiadomo, że pisownia łączna i rozdzielna to prawdziwa zmora użytkowników języka. Tymczasem w większości przypadków jej zasady są dość jasne i klarowne, a przede wszystkim ogólnodostępne. Wystarczy więc je poznać i zacząć stosować w konkretnych przypadkach. Poniżej wyjaśniamy, jak zapisać podane powyżej wyrażenie i dlaczego właśnie tak należy to robić.

Przede wszystkim czy przedewszystkim – razem czy osobno?

Jedyna poprawna forma to: PRZEDE WSZYSTKIM

Z całą pewnością możemy stwierdzić, że podaną powyżej konstrukcję pisze się osobno. Wybór pisowni łącznej będzie oznaczał więc popełnienie błędu językowego. Uzasadniają to zaś zasady pisowni, które są w tym przypadku jednoznaczne.

Przykłady użycia:
Przede wszystkim należy rozwiązać kwestię finansów.
Chciałabym przede wszystkim zadbać o swoje zdrowie.
Na jego twórczość największy wpływ wywarło kino europejskie, przede wszystkim filmy włoskie.

PRZEDE WSZYSTKIM to konstrukcja, która należy do licznej grupy tzw. wyrażeń przyimkowych, które – zgodnie z regułami polskiej ortografii – pisze się rozdzielnie. Wyrażenia przyimkowe to natomiast połączenia przyimków z innymi częściami mowy (z rzeczownikami lub przysłówkami, liczebnikami i zaimkami), np. beze mnie, od razu, spode mnie, przede mną, po wszystkim, pod względem.

Należy też pamiętać, że osobną grupę stanowią dawne połączenia przyimkowe, które we współczesnej polszczyźnie funkcjonują jako zrosty. W tym przypadku obowiązuje pisownia łączna, np. wbrew, zarazem, wcale, nieomal, zarówno, naprawdę, wstecz.

Przede wszystkim czy przedewszystkim – jak to poprawnie napisać?

Kiedy zaś wiemy już, jak poprawnie napisać powyższy zwrot i dlaczego właśnie tak to należy zrobić, warto również dowiedzieć się, co oznacza podane wyrażenie.

Połączenia PRZEDE WSZYSTKIM używamy, kiedy chcemy wyraźnie i mocno podkreślić, że coś jest dla nas najistotniejsze, kiedy chcemy zaakcentować jakiś element wypowiedzi, konkretną informację. W tym celu można użyć także wyrażeń synonimicznych, np. zwłaszcza, w głównej mierze, po pierwsze, w szczególnie, głównie.

Zobacz również - jak piszemy

Quantcast