Rzeczy czy żeczy – jak się pisze?

rzeczy

Poprawna pisownia

żeczy

Niepoprawna pisownia

Rzeczy czy żeczy? Jak to poprawnie zapisać? Którą formę wybrać? Pisownia litery ż i dwuznaku rz bywa bardzo kłopotliwa, o czym wiadomo nie od dzisiaj. Jej zasady poznajemy już wprawdzie od podstawówki, to jednak i w późniejszym czasie potrafi nas jeszcze coś zaskoczyć. Zwłaszcza jeśli trudno o podanie konkretnej reguły ortograficznej. Z całą pewnością warto więc dowiedzieć się, jak należy zapisać podane słowo. Poniżej rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Rzeczy czy żeczy – jak to poprawnie napisać?

Jedyna poprawna forma to: RZECZY

Nie ulega żadnej wątpliwości, że podany powyżej wyraz piszemy przez rz. Jego zapis z użyciem ż będzie więc błędny. Warto zapamiętać właściwą pisownię tego słowa, zwłaszcza jeśli dbamy o poprawność językową. To istotne również ze względu na to, że trudno w tym przypadku o wskazanie konkretnej reguły ortograficznej, która uzasadniałaby taką właśnie pisownię i ułatwiała jej zapamiętanie.

Przykłady użycia:
Zabierz swoje rzeczy i wyjdź stąd.
Pozwolili spakować mu tylko rzeczy osobiste.
To są moje rzeczy, niczego więcej nie mam.
Pracuję w biurze rzeczy znalezionych.
Opowiadał same niestworzone rzeczy.

Pisownię omawianego słowa – tylko i wyłącznie przez rz – tłumaczą względy historyczno-językowe. Wyraz pochodzi od prasłowiańskiego słowa – jego źródłem etymologicznym jest dawny wyraz *rěčь oznaczający m.in. mówienie, wyraz, przedmiot, treść mówienia. W codziennej praktyce językowej zwykle nie ma większej potrzeby posiadania tego rodzaju wiedzy. Pozostaje więc zapamiętać poprawną pisownię, a w razie wątpliwości skorzystać ze słownika.

Rzeczy czy żeczy – która forma jest poprawna?

Wyraz RZECZY jest często używanym słowem i chyba każdy zna jego znaczenie. Nie zaszkodzi jednak przypomnienie dokładnej definicji wyrazu, zwłaszcza że słowniki podają ich kilka.

RZECZY to zbiór przedmiotów należący do określonej osoby, np. moje/twoje/osobiste rzeczy. Powyższa definicja nie wyczerpuje jednak znaczenia omawianego wyrazu. RZECZY to bowiem forma liczby mnogiej rzeczownika rzecz o kilku znaczeniach. To m.in. materialny element rzeczywistości, treść myśli, temat i treść utworu literackiego, filmowego, zagadnienie, sprawa, problem.

Zobacz również - jak piszemy

Quantcast