Rzygać czy żygać – jak się pisze?

rzygać

Poprawna pisownia

żygać

Niepoprawna pisownia

Rzygać czy żygać? Która z podanych form jest poprawna? Jak to zapisać, żeby nie popełnić błędu? Określenie nie należy wprawdzie do wyjątkowo wyszukanych czy eleganckich, to jednak używane jest wcale nierzadko. Jego nacechowanie nie powinno zresztą wpływać na zachowanie poprawności językowej. Z całą pewnością warto więc dowiedzieć się, jak należy napisać przywołany czasownik. Poniżej rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Rzygać czy żygać – jak to poprawnie napisać?

Jedyna poprawna forma to: RZYGAĆ

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że podany wyraz należy zapisać przez rz. Tylko i wyłącznie zapis z użyciem dwuznaku rz będzie więc poprawny. Zastosowanie pisowni z ż jest zaś równoznaczne z popełnieniem błędu ortograficznego – a błędów, jak wiadomo, lepiej jest unikać.

Przykłady użycia:
Całą noc rzygałem jak kot.
Mam już dość nauki, rzygam tymi książkami.
Nagle wulkan zaczął rzygać lawą.

Trudno przy tym o wskazanie konkretnej reguły ortograficznej, która tłumaczyłaby właśnie taką pisownię wyrazu. Nie pozostaje nam więc nic innego jak zapamiętać, że właśnie tak należy zapisywać powyższy czasownik. W razie wątpliwości warto zajrzeć do słownika.

Rzygać czy żygać – co to znaczy?

Wyraz RZYGAĆ to czasownik oznaczający wymiotować. Jest to przy tym określenie potoczne i dość wulgarne. To inaczej: zwracać, mieć torsję, haftować, puszczać pawia, jechać do Rygi.

Czasownik stosowany jest również niekiedy w znaczeniu: gwałtownie wyrzucać coś z siebie (np. wulkan rzyga lawą). W sensie przenośnym RZYGAĆ to także: mieć czegoś dość, być czymś bardzo zmęczonym, czuć do czegoś wstręt, nie chcieć więcej tego robić (np. rzygać pracą).

Warto również wspomnieć, że w języku potocznym funkcjonuje zwrot „rzygać się chce”, którego używa się w celu wyrażenia obrzydzenia czymś lub braku akceptacji dla tego, o czym mowa. Nie zaszkodzi także dodać, że w polszczyźnie mamy taki wyraz jak „rzygacz”. To inaczej gargulec – jest to ozdobne zakończenie rynny dachowej, odprowadzające wodę deszczową, często w kształcie paszczy zwierzęcia lub potwora (stąd zresztą akurat taka nazwa).

Zobacz również - jak piszemy

Quantcast