Skąd, zkąd czy z kąd – jak się pisze?

skąd

Poprawna pisownia

zkąd, z kąd

Niepoprawna pisownia

Skąd, zkąd czy z kąd – jak to zapisać? Którą wersję pisowni wybrać? Wygląda na to, że ta decyzja nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza że – przynajmniej pozornie – mamy tu kilka możliwości zapisu. Tymczasem trzeba wiedzieć, że tylko jedna z podanych form jest poprawna. Która? Poniżej podajemy odpowiedź na tytułowe pytanie.

Skąd, zkąd czy z kąd – jak to zapisać?

Jedyna poprawna forma to: SKĄD

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że właśnie w taki sposób powinniśmy zapisywać omawiane słowo. Podobnie jak „stąd”, „stamtąd” „dokąd” czy „odkąd”. Inne sposoby zapisu – w tym dwa pozostałe podane powyżej – są więc błędne.

Przykłady użycia:
Skąd jesteś?
Nie wiem, skąd on się tam wziął.
Skąd o tym wiesz?
Pojechał do Warszawy, skąd następnie trafił do Krakowa.
Byłaś tam? Skąd!

Skąd, zkąd czy z kąd – którą formę wybrać?

Tak jak wspomniano powyżej, w omawianym przypadku obowiązuje zapis łączny – niewątpliwie mamy tu do czynienia z jednym wyrazem. Z całą pewnością możemy też stwierdzić, że wyraz ten piszemy przez s, co znajduje swoje uzasadnienie w historii języka. Wprawdzie słowo „skąd” powstało z połączenia przyimka z oraz dawnego przysłówka miejsca, to jednak z biegiem czasu doszło do uproszczenia wymowy.

Skąd – co to znaczy?

Wyraz „skąd” to zaimek, które może być użyty w zastępstwie różnych określeń. Zastępuje określenie miejsca, przyczyny i źródła. Występuje także w funkcji pytajnej lub względnej w zdaniach podrzędnych.
Słowa „skąd” używa się niekiedy również w funkcji wykrzyknika. Stosowany jest więc w sytuacjach, kiedy chcemy zaprzeczyć temu, co ktoś powiedział. Jego synonimami w tym przypadku są takie konstrukcje jak: nigdy w życiu, akurat, cóż znowu, ale (ależ) gdzie tam, broń (uchowaj) Boże.

Zobacz również - jak piszemy

Quantcast