Też, terz czy tesz – jak się pisze?

też

Poprawna pisownia

terz, tesz

Niepoprawna pisownia

Też, terz czy tesz? Jak to poprawnie napisać? Którą formę wybrać? Nie od dziś wiadomo, że polska ortografia bywa bardzo kłopotliwa dla wielu użytkowników języka. Staje się tym samym źródłem częstych błędów i uchybień językowych. Wszystko dodatkowo się komplikuje, kiedy wymowa wyrazu różni się od jego pisowni itp. Warto więc dowiedzieć się, jak należy zapisać podane słowo. Poniżej rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Też, terz czy tesz – jak to poprawnie napisać?

Jedyna poprawna forma to: TEŻ

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że podany wyraz piszemy przez ż. Tylko i wyłącznie forma TEŻ jest poprawna. Wybór zapisu z dwuznakiem rz czy sz będzie oznaczał więc popełnienie błędu. Warto to zapamiętać, zwłaszcza jeśli zależy nam na zachowaniu poprawności językowej. Źródłem błędów jest zaś prawdopodobnie wymowa omawianego słowa – wyraz TEŻ wymawiamy jako tesz.

Przykłady użycia:
Kupiłam masło i mleko, mąkę też.
Cechowała ją duża wrażliwość, była też trochę nieśmiała.
Co też tu się stało?
Też mi pomysł!
Wszystko widziałam, bo ja też tam byłam.

Też, terz czy tesz – która forma jest poprawna?

Wyraz TEŻ to dobrze znane słowo, bardzo często zresztą używane. Jest to partykuła (czyli nieodmienna część mowy, która modyfikuje treść innego wyrazu lub zdania, nadaje wypowiedzi odcień znaczeniowy).
Wyrazu TEŻ używamy, kiedy chcemy stwierdzić, że dany stan rzeczy jest pod jakimś względem podobny do innego. Słowo podkreśla więc i uwydatnia podobieństwo sytuacji, przedmiotów, faktów, osób itp. Niekiedy stosowane jest także w celu wprowadzenia wypowiedzi wyrażającej negatywny stosunek osoby mówiącej, w tym kontekście jest to słowo nacechowane.

Warto również pamiętać o możliwości korzystania z dostępnych synonimów, nie tylko zresztą w tym przypadku. Sięganie po wyrażenia synonimiczne pozwala bowiem uniknąć powtórzeń, może również pomóc w urozmaiceniu wypowiedzi. Synonimami wyrazu TEŻ są m.in. także, również, takoż.

Zobacz również - jak piszemy

Quantcast