W ogóle czy wogóle – jak się pisze?

w ogóle

Poprawna pisownia

wogóle

Niepoprawna pisownia

W ogóle czy wogóle? Jak to poprawnie zapisać? Razem czy osobno? Pytanie nie jest zresztą zupełnie bezzasadne. Okazuje się bowiem, że z pisownią podanej konstrukcji wiele osób ma spore problemy. Z całą pewnością warto więc dowiedzieć się, którą z podanych powyżej form należy wybrać i jaka zasada uzasadnia taki właśnie zapis.

W ogóle czy wogóle – razem czy osobno?

Jedyna poprawna forma to: W OGÓLE

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że podane wyrażenie należy zapisywać osobno. Zasady pisowni łącznej i rozdzielnej są pod tym względem jasne i jednoznaczne. Zapis łączny zalicza się więc do błędów językowych, a tych – jak wiadomo – lepiej jest unikać.

Swoją drogą, źródłem – tej wcale zresztą nierzadkiej – pomyłki jest w tym przypadku prawdopodobnie wymowa – chodzi przy tym o wymowę niezbyt staranną. Konstrukcja W OGÓLE bardzo często wymawiana jest bowiem jako „wogle”, a stąd już niedaleko do popełnienia błędu polegającego na wyborze pisowni łącznej.

Przykłady użycia:
Moje dziecko w ogóle nie chce jeść.
Nie mówi tego mamie ani tacie, w ogóle nikomu.
To chyba w ogóle nie o to chodzi.
Czasem się zastanawiam, czy ja w ogóle coś dla ciebie znaczę.

Wyrażenie W OGÓLE oznacza: wcale, ani trochę, zupełnie, a także w sumie, ogólnie, uogólniając, sumując.

W ogóle czy wogóle – jak to poprawnie zapisać?

Teraz kiedy już wiemy, jak należy zapisać podaną konstrukcję, warto również dowiedzieć się, jaka zasada obowiązuje w tym przypadku.

Chodzi mianowicie o to, że W OGÓLE to tzw. wyrażenie przyimkowe. Wyrażenia przyimkowe to natomiast połączenia przyimków z innymi częściami mowy – rzeczownikami lub przysłówkami, liczebnikami i zaimkami. Zgodnie z regułami należy zapisywać je rozdzielnie. Konstrukcji tego rodzaju nie brakuje zresztą w języku, a zwrot W OGÓLE to tylko jeden z elementów bardzo licznej grupy – należą do niej np. beze mnie, od razu, po kolei, poza tym, za co, ze mną.

Zobacz również - jak piszemy

Quantcast