MASA WYRAŻONA W TONACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TONAŻ to:

masa wyrażona w tonach (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TONAŻ

TONAŻ to:

wielkość statku, okrętu, grupy statków lub całej floty podana w jednostkach objętościowych, określanych jako tony rejestrowe (na 5 lit.)TONAŻ to:

dopuszczalna masa pojazdu na drodze lub drogowym obiekcie inżynieryjnym wyrażona w tonach (na 5 lit.)TONAŻ to:

wyrażona w tonach masa, jaką urządzenie holownicze lub takie, które służy do przenoszenia ładunków, może podnieść lub pociągnąć (na 5 lit.)TONAŻ to:

wyrażona w tonach ilość dóbr poddawanych obrotowi (na 5 lit.)TONAŻ to:

pojemność statku lub jego wyporność (na 5 lit.)TONAŻ to:

pojemność statku (na 5 lit.)TONAŻ to:

określa wyporność okrętu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASA WYRAŻONA W TONACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 170

PAK, SUMA UBEZPIECZENIA, PROPOLIS, SIŁA POCIĄGOWA, MASA RDZENIOWA, AKCEPTACJA, KURS WYMIANY, PODATEK MAJĄTKOWY, BUNDZ, CIĘŻAR ATOMOWY, SILIKON, PRZYDAWKA RZECZOWNA, BÓBR WSCHODNI, FORMA, WARTOŚĆ, MASA, HOMOSFERA, PASTA, TENDENCJA, LORINAZAUR, OGROM, MASA SOLNA, STIUK, CZOP ZATOROWY, ASFALT, UCIĄG, KAJMAK, GALARETA, MASA KAKAOWA, DOMINANTA, GALARETA, MASA KAŁOWA, PRZYDAWKA DOPEŁNIACZOWA, GALARETA, MASA KRYTYCZNA, ZARÓB , ARCHEODONTOZAUR, ŻYŁA, POJAZD NIENORMATYWNY, LAK, SER PODPUSZCZKOWY, MASA KAJMAKOWA, MASA, GRANICA CHANDRASEKHARA, FRONT CIEPŁY, TORPEDA CIĘŻKA, BIAŁKO KU, MASA, JEDNOSTKA METRYCZNA, CZĄSTKA CIĘŻKA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, BIOMASA, NADZIENIE, MASA, TONAŻ, MASA MOLOWA, LANE CIASTO, BÓBR ZWYCZAJNY, WSPÓŁCZYNNIK, MARŻA HANDLOWA, MASA PERŁOWA, BLASTEMA, PRZECIER, ZACIER, MASA STARTOWA, MASA MIĘŚNIOWA, EUROPAZAUR, FARSZ, KRAJANKA, SZYLDKRET, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, LEVEL, CZEKOLADA, BRĄZOWY PODKARZEŁ, LODOWIEC, RUNO, WRZUTA, REZYGNACJA, DRAGANT, MASA SPOCZYNKOWA, KIT, ANTYELEKTRON, GRAMOCZĄSTECZKA, ŚRODEK MASY, UŁAMEK ZWYKŁY, DŻERSEJ, BRACHYPODOZAUR, POJEMNOŚĆ, GRUPETTO, MIĄŻSZ, KUWERTURA, MASA, MASŁO ORZECHOWE, SZYLKRET, TONAŻ, KORYTOZAUR, MARMOLADA, MASA PLANCKA, KURS WALUTOWY, POZIOM, KAJMAK, MASA CIĘŻKA, CIASTO, TŁUM, GRYLAŻ, NAWÓZ ZIELONY, MASA, KREM, MASA SPADKOWA, TONAŻ, MASA GRAWITACYJNA, STOPA, MASA, DYSLOKOZAUR, BARYCENTRUM, BÓBR RZECZNY, BISKWIT, PIEC WANNOWY, ALGOAZAUR, CIĘŻAR CZĄSTECZKOWY, MASA, KIT, CIASTO SKALNE, TATIZAUR, STAWKA TARYFOWA, MASA, BÓBR EUROPEJSKI, MASA ATOMOWA, TONAŻ, TONAŻ, MOC CIEPLNA, TONAŻ, GRUBOŚĆ, KLUCHY POŁOM BITE, DŻERSEJ, TONAŻ, NUGAT, DROŻDŻE, CHAŁWA, SER PODPUSZCZKOWY, POZYTRON, MASA, DEWIACJA, GOSPODARSTWO NISKOTOWAROWE, CIEMNA MASA, ELEKTRON DODATNI, MASA RELATYWISTYCZNA, MASA FORMIERSKA, UDŹWIG, PRZYDAWKA PRZYIMKOWA, POMADKA, POZYTON, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, KU, WARTOŚĆ NOMINALNA, TONAŻ, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, MIARA ŁUKOWA, GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU, MASA CZĄSTECZKOWA, MOL, ZASADA MACHA, ABROZAUR, MASA BEZWŁADNA, PODMIOT GRAMATYCZNY, MARCEPAN, POZIOM GŁOŚNOŚCI, MARCEPAN, MASA PAPIEROWA, ?PORCELIT.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASA WYRAŻONA W TONACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASA WYRAŻONA W TONACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TONAŻ masa wyrażona w tonach (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TONAŻ
masa wyrażona w tonach (na 5 lit.).

Oprócz MASA WYRAŻONA W TONACH sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - MASA WYRAŻONA W TONACH. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x