ŁAGODNOŚĆ KSZTAŁTU (NP. RYSÓW, KONTURU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIĘKKOŚĆ to:

łagodność kształtu (np. rysów, konturu) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIĘKKOŚĆ

MIĘKKOŚĆ to:

właściwość substancji, która jest miękka w dotyku (na 8 lit.)MIĘKKOŚĆ to:

cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie (na 8 lit.)MIĘKKOŚĆ to:

cecha dźwięku, głosu, o którym można powiedzieć, że jest miękki (na 8 lit.)MIĘKKOŚĆ to:

cecha ruchu, który jest miękki (na 8 lit.)MIĘKKOŚĆ to:

cecha człowieka; skłonność do wzruszeń (na 8 lit.)MIĘKKOŚĆ to:

wyraz łagodności i życzliwości (np. miękkość spojrzenia, uśmiechu) (na 8 lit.)MIĘKKOŚĆ to:

mała intensywność, delikatność czegoś, np. światła (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŁAGODNOŚĆ KSZTAŁTU (NP. RYSÓW, KONTURU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 113

MIŚ, REPOZYCJA, ŁAGODNOŚĆ, KANCIASTOŚĆ, CZARA GŁOSOWA, SINIZNA, PRZĘDZIOREK OWOCOWIEC, NABIEG KORZENIOWY, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, MIĘKKOŚĆ, MIĘSISTOŚĆ, PLEWA, RDESTNICA, PRZEBUDOWA, GEODEZJA, PANCERZOWCE, MANGALARGA MARCHADOR, BAKŁAŻAN, RAJOKSZTAŁTNE, SKORUPIAKI WYŻSZE, ETERYCZNOŚĆ, SPODEK, CHLEB, ŁAGODNOŚĆ, MIĘKKOŚĆ, SZKŁO Z MURANO, KOŃ HUCULSKI, EYELINER, MIĘKKOŚĆ, KONTUR, CHOROBA MASZKARONÓW, ZALEWKA, RUMPOLOG, DYSZA, SZKŁO WENECKIE, ŁAGODNOŚĆ, PIEŃ WULKANICZNY, WĘŻOWIDŁA, PŁASKOZIEMCA, KOPYTO DREWNIANE, GAŁĘZIAK, PRZYSTAWANIE, OGÓRCZAK, GENIUSZ UNIWERSALNY, KONTUR, MIĘKKOŚĆ, CZOP, OKNO TEKTONICZNE, OBRÓBKA, ODCISK, BRYLASTOŚĆ, HUCUŁ, WZÓR UŻYTKOWY, HARUSPIK, KOSTKARKA, KERATOSKOP, LUSTRO, HOLOGRAM, FORMA, KUCIE, POSTAĆ, MIĘKKOŚĆ, ŁAGODNOŚĆ, PŁASKOZIEMIEC, DŹWIĘCZNIK, ODKSZTAŁCALNOŚĆ, OBRÓBKA PLASTYCZNA, RUMPOLOGIA, ZŁOŻE GNIAZDOWE, FOTOGRAM, KONGRUENCJA, GOTOWIEC, LANIE WOSKU, SPOINOWANIE, NEGATYW, ELIPTYCZNOŚĆ, MODRZEWNIK, EFEKT ROSSITERA-MCLAUGHLINA, NAPŁYW KORZENIOWY, MISIAK, CYLINDER, BRYŁOWATOŚĆ, CZOPIK, DYSK PLACIDO, SELENODEZJA, SIERPOŃ, FAŁD KORZENIOWY, PLEWKA, TRYMOWANIE, MIĘKKOŚĆ, LINEARYZM, SUBLIMACJA, MISIEK, GEOIDA, OSTROŚĆ, MIĘKKOŚĆ, NUMERYCZNY MODEL TERENU, WYKRAWACZ, BADYLARZ, OSTEOTOMIA, MIKROFILAMENT, STRACH NA WRÓBLE, PROFIL, PRZYRZĄD OPTYCZNY, KĄTOZĘBNE, REKULTYWACJA, FILAMENT AKTYNOWY, SZADOK, GAŁĘZIAK, NIESPORCZAK, MIĘKKOŚĆ, SZLACHETNOŚĆ, ?WOREK OSIERDZIOWY.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŁAGODNOŚĆ KSZTAŁTU (NP. RYSÓW, KONTURU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŁAGODNOŚĆ KSZTAŁTU (NP. RYSÓW, KONTURU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIĘKKOŚĆ łagodność kształtu (np. rysów, konturu) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIĘKKOŚĆ
łagodność kształtu (np. rysów, konturu) (na 8 lit.).

Oprócz ŁAGODNOŚĆ KSZTAŁTU (NP. RYSÓW, KONTURU) sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - ŁAGODNOŚĆ KSZTAŁTU (NP. RYSÓW, KONTURU). Dodaj komentarz

9+4 =

Poleć nas znajomym:

x