LUDOWY TANIEC KUBAŃSKI, PODOBNY DO TANGA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HABANERA to:

ludowy taniec kubański, podobny do tanga (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HABANERA

HABANERA to:

muzyka, do której można tańczyć habanerę (na 8 lit.)HABANERA to:

utwór muzyczny stylizowany na habanerę lub oparty na tym tańcu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LUDOWY TANIEC KUBAŃSKI, PODOBNY DO TANGA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 493

BOLERO, MADŻONG, WAPITI, WALC ANGIELSKI, MALUNEK, BACHATA, OKRAJKA, APLET, UKŁAD SŁONECZNY, LENIWIEC BRUNATNY, WALC WIEDEŃSKI, CASTRO, KOLĘDA, MIJANY, KRĘGI, BRANLE, ADADŻIO, SZUMOFON, KOZIOŁ, MIEDŹ, ŻABA OWCZA, ŚWIDER, CHOREA, OBWARZANEK, TANIEC CHARAKTERYSTYCZNY, MAKATKA, PASSEPIED, KORZONEK, UNIWERSYTET LUDOWY, RIGAUDON, BONNANG, SFERA, TANGO ARGENTYŃSKIE, PSALTERIUM, CARIOCA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, NIBYPESTKOWIEC, ZABAWA, MACARENA, SARDANA, TUPAJ, DŻIG, FASOLA SZPARAGOWA, HOPAK, CZERWCZYK, BLIŻSZOŚĆ, MAZUR, LATINO, FORLANA, BERGAMASCA, HALLING, CHOCHOŁOWY TANIEC, CZIN, BONANG, KARLIK DROBNY, WIWAT, MADISON, CIĄGUTEK, BANDURA, CASTRO, SZAREK, RUMBA, MULTANKI, LANSJER, TAROGATO, SKUZA, CZYŚCIEC, HORA, MUZYKANT, CZELESTA, UBOGI KREWNY, HAJDUK, FUJARKA, WALC, SHIMMY, SALSA, TANIEC WOJENNY, GAJDY, MAZUN, BONGOSY, CHOCHOLI TANIEC, CUMBIA, PTEROZAUR, GUDOK, WALC, ANGLEZ, CHODZONY, ROCK, KOLEGA PO FACHU, BIEGUS, ROBAK, COLASCIONE, KUBISZ, EURYTMIA, CIĄGUTKA, SARANGI, FIDEL CASTRO, TANIEC NA RURZE, PISZCZAŁKA, LAMBADA, BALET, MIETLORZ, MROŻEK, NOGAL, GÓRALSKI, ANOLIS KUBAŃSKI, GAWOT, OSA RUDAWA, CHA-CHA, TANIEC STANDARDOWY, TWIST, CHARLESTON, TUR, PLAUSTRUM, DRUMLA, TANIEC LATYNOAMERYKAŃSKI, PASSACAGLIA, ŚRODOWISKO, BURZYK, TRĄBITA, BARONG, SALTARELLO, BASY, TURKOT, BEGUINE, JOTA, ZORBA, ODBIJANY, TENORKA, TANIEC ZBÓJNICKI, PRZEZIERNIK, PASSAMEZZO, LEGAWKA, TROMBITA, KOZAK, MAMBO, HABANERA, HOPAK, KADRYL, ALPENHORN, ŻÓŁW SŁONIOWY, OBUCH, BLIN, HOMAR, TARANTELLA, MATELOT, FORMACJA, ZŁOTOGŁÓW, TANGO, STEP, CZARDASZ, SNICKERS, KAŁANEK, ZBÓJNICKI, ONE-STEP, CIERLIK, PIORUN KULISTY, MATELOT, MORNA, CISZEK, KOBZA, KORZEŃ, GENERACJA, ALLEGRO, MAKARENA, TURKOT, ECHINOCEREUS, BUZUKI, HOOD, TWIST, STRZAŁKA, SYMULACJONIZM, TASZNIK, BIEGUS, ASZYK, WŁAST, OŻYNA, FAJKA, OKO, FOXTROT, GUILLEN, ROMERO, KRETY WORKOWATE, MORA, ŻYWIOŁ, POLKA, SYNDYKAT, WIKARYZM, OBEREK, SZAŁAMAJA, NANERCZ, DOMRA, PULASAN, PASSAMEZZO, TREMBITA, FAKON, STYKA, FASOLKA SZPARAGOWA, JIG, KAŁANEK, ZAGRODNIK, CABRERA, SUTANELA, VOX COELESTIS, BREAKDANCE, BROKUŁ, BERGAMASKA, FANDANGO, KAMIZELA, BREAK, EMU, WYRWANY, BUSZOWY SPYCHACZ, LENIWIEC PSTRY, BIAŁY TANIEC, KOLEŻANKA PO FACHU, POLKA, KLEMENTYNKA, SURF, RUMBA, SPEKTAKL BALETOWY, KAZUAR, KANTELE, WAHADŁO, SHIMMY, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, DELIRIUM, KROKODYL KUBAŃSKI, ROCK AND ROLL, KAMELEON LIŚCIOWATY, TWIST, SYNDYKAT, KRAKOWIAK, KOLASA, BUZUKI, OKARYNA, BEDŁKA, LEZGINKA, MORWA, MAZUR, HIENA, KOZAK, TREPAK, PASSEPIED, BASETLA, CENAR, OCZKO, KROGULEC, FLAMENCO, VIHUELA, BERGAMASCA, TANIEC WSPÓŁCZESNY, STANDARD, PIĘKOŚ, KONTREDANS, HERRERA, MORDOKLEJKA, CHMIEL, POPOVER, KANKAN, BLOK, FAJECZKA, GALIARDA, CZA-CZA, KACZUCZA, CALATA, IGRZEC, BURZYK, HEREDIA, KREWNA, CAKE-WALK, KUZYN, WEŁNIAK, POLONEZ, MARYNA, PAWANA, CZEKAN, KAJKA, ANGIELCZYK, WILAMOWIANKA, RÓG, KURANT, KAZACZOK, TANIEC, ŚWIECZKOWY, KUM, TANGO, KURANT, QUESADA, AKTUALIZM, NA JEŹDŹCA, SALTARELLO, BARDON, MORESKA, MIRINDA, FLAMENCO, TAN, KOMISARZ LUDOWY, REDOWA, ?TANIEC NOWOCZESNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 493 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LUDOWY TANIEC KUBAŃSKI, PODOBNY DO TANGA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LUDOWY TANIEC KUBAŃSKI, PODOBNY DO TANGA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HABANERA ludowy taniec kubański, podobny do tanga (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HABANERA
ludowy taniec kubański, podobny do tanga (na 8 lit.).

Oprócz LUDOWY TANIEC KUBAŃSKI, PODOBNY DO TANGA sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - LUDOWY TANIEC KUBAŃSKI, PODOBNY DO TANGA. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

x