PIŁKA RĘCZNA - DYSCYPLINA SPORTU ZESPOŁOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RĘKA to:

piłka ręczna - dyscyplina sportu zespołowego (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RĘKA

RĘKA to:

swobodna część kończyny górnej człowieka (na 4 lit.)RĘKA to:

chwytna część kończyny górnej (na 4 lit.)RĘKA to:

człowieku jako wykonawcy jakiejś pracy (na 4 lit.)RĘKA to:

czyjś wkład w robienie, wykonanie czegoś, także: pewien szczególny sposób wykonywania czegoś (na 4 lit.)RĘKA to:

wykroczenie w piłce nożnej, niedozwolone dotknięcie piłki ręką (na 4 lit.)RĘKA to:

pozwolenie na ślub, obietnica zaręczyn (na 4 lit.)RĘKA to:

z łokciem i dłonią (na 4 lit.)RĘKA to:

z palcami i łokciem (na 4 lit.)RĘKA to:

podawana przy powitaniu (na 4 lit.)RĘKA to:

jedna drugą myje (na 4 lit.)RĘKA to:

wróży z niej Cyganka (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIŁKA RĘCZNA - DYSCYPLINA SPORTU ZESPOŁOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 248

NEWPORT, RĘKA, PISTOLET, AUT, SPORT ZIMOWY, METALOGIKA, TOMASZEWSKI, TEORIA INFORMACJI, EXTRAKLASA, PIŁKA SIATKOWA, NARCIARSTWO DOWOLNE, RĘKA, SPORT DRUŻYNOWY, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, SALA GIMNASTYCZNA, DRYL, LEKKOATLETYKA, HANDBALL, WYRZYNARKA, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, ERGONOMIA, SZMACIANKA, PIŁKA GEMOWA, AKROBATYKA, AUTOMOBILISTA, CZARNY SPORT, TAŃSKI, PIAT, WOLNA RĘKA, PIŁKA MECZOWA, PIŁKA SETOWA, RĘKA, RZEŹBIARSTWO, RĘKA, TANIEC TOWARZYSKI, KOŃCZYNA GÓRNA, RĘKA BUDDY, JAZDA, CAPRIATI, FREESTYLE, FAUL, SZTURMAK, PIŁKA, PIŁKA, PIŁKA NOŻNA, BASE JUMPING, RĘKA OPADAJĄCA, EKSTRALIGA, BRAMKARZ, BADANIA OPERACYJNE, RĘKA, RĘKA SZPONIASTA, FREESTYLE, PLAŻÓWKA, PROBLEMISTYKA, PELOTA, DYSCYPLINA, TEOLOGIA PASTORALNA, TRÓJBÓJ SIŁOWY, MANUAŁ, RĘKA, SETBOL, AUT, SHORT TRACK, BOŻA RĘKA, BANDA, ANTROPOLOGIA KULTUROWA, SOCJOBIOLOGIA, SŁUPEK, KASTET, PIŁKA, DYSCYPLINA, AUT, MECHANIKA GÓROTWORU, ENDURO, SCRATCH, SIATKARSTWO, KOBIECA RĘKA, LOB, LOGIKA PRAWNICZA, CZWÓRBÓJ, SIATKÓWKA PLAŻOWA, TRYMER, NACIĄG, TRIAL MOTOCYKLOWY, MINIATURA, GOSPODARKA WODNA, STRÓJ SPORTOWY, SIATKÓWKA, LATARKA, AGENTKA, HAKOWNICA, SPORT SAMOLOTOWY, MECHANIKA GRUNTU, SPALONY, DWUBÓJ, RĄCZYNA, NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE, BARTNIK, JAZDA FIGUROWA, ZAPASY, ZAPAŚNICTWO, SHORT-TRACK, DRYL, DYSCYPLINA KLUBOWA, PIĘCIOBÓJ ANTYCZNY, CIĘŻKA RĘKA, ZAPASY, PRZECIĄGANIE LINY, GARŁACZ, RĘCZNA PUSZKA, LEKKA ATLETYKA, FREESTYLE, TRENER, CZERNIK, PIŁKA HALOWA, NAUKA PRAWA, DYSCYPLINA, GRABA, DIRT, PIŁKA, RĘKA, ANALITYKA MEDYCZNA, NAUKA, ŻUŻEL, EDYTORSTWO NAUKOWE, PIŁKA PALANTOWA, KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI, ROBÓTKA RĘCZNA, GEOLOGIA PLANETARNA, FREESTYLE, STYLISTYKA, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, BOTANIKA FARMACEUTYCZNA, DYSCYPLINA POKAZOWA, TRIATLON, RYGOR, MORFONOLOGIA, DYSCYPLINA PARTYJNA, RĘKA, REŻIM, SERCE SPORTOWCA, RĘKA, ERGONOMIKA, LOB, KLUB SPORTOWY, KAPISZONÓWKA, BUDOWNICTWO, RĘKA BOSKA, ARKEBUZ, BOKS, FUZJA, RUSZNICA, DŁOŃ, DYSCYPLINA SPORTOWA, SĘDZIA LINIOWY, SORABISTYKA, START MASOWY, PARCIANKA, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, WATERPOLO, KRÓTKA PIŁKA, PIŁKARKA RĘCZNA, BOBSLEJE, NOGA, GIMNASTYKA, DYSCYPLINA, FAUNISTYKA, ŻELAZNA RĘKA, BIOTECHNOLOGIA, RĘKA, MINIPIŁKA, SPORT MOTOROWY, FREERIDE, PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY, TEOLOGIA BIBLIJNA, JAZDA FIGUROWA NA LODZIE, LANKA, PIŁKA WODNA, AKROBATYKA SPORTOWA, WOJSKO, RZEŹBA, PIŁKA RĘCZNA, DRYL, POPRZECZKA, ŻEGLARSTWO, DYSCYPLINA NAUKOWA, TRÓJBÓJ, LOB, RUGBY, FINANSE PUBLICZNE, RĘKA, TRÓJBÓJ NOWOCZESNY, SIEDMIOBÓJ, ARCHITEKTURA, SZTUCER, WROTKARSTWO FIGUROWE, MODELARSTWO LOTNICZE, MANETKA, KARABIN, TENIS ZIEMNY, PIĘCIOBÓJ, TWARDA RĘKA, HARMONIA RĘCZNA, FLORET, PŁYWANIE, RĘKA, FOOTBALL, LOTNIARSTWO, POPOWICZ, CIĘŻKA RĘKA, SIATKA, PRAWA RĘKA, BADYL, ZWIĄZEK MOTOROWY, DŁUGA PIŁKA, KOŃ UKRAIŃSKI, DIRCIK, ESPINGOLA, LATANIE PRECYZYJNE, EKSTRAKLASA, TRENING, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, WIELOBÓJ SPRINTERSKI, CZAPKA SPORTOWA, PŁYWANIE DŁUGODYSTANSOWE, SPORT POŻARNICZY, STRZELECTWO SPORTOWE, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, RĘKA MAŁPIA, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, EKOLOGIA EWOLUCYJNA, APEL, BIEG, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, CZESKA PIŁKA RĘCZNA, BAJAN, ESKOPETA, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, SYNERGETYKA, WEKSYLOLOGIA, WROTKARSTWO, PODKASZARKA, SPORTÓWKA, ZADŁAWIENIE, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, SONDA RĘCZNA, ?GIMNASTYKA SPORTOWA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIŁKA RĘCZNA - DYSCYPLINA SPORTU ZESPOŁOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIŁKA RĘCZNA - DYSCYPLINA SPORTU ZESPOŁOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RĘKA piłka ręczna - dyscyplina sportu zespołowego (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RĘKA
piłka ręczna - dyscyplina sportu zespołowego (na 4 lit.).

Oprócz PIŁKA RĘCZNA - DYSCYPLINA SPORTU ZESPOŁOWEGO sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - PIŁKA RĘCZNA - DYSCYPLINA SPORTU ZESPOŁOWEGO. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

x