DWÓJKOWY ODPOWIEDNIK MEGABITU, RÓWNY 2^20 BITÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MB to:

dwójkowy odpowiednik megabitu, równy 2^20 bitów (na 2 lit.)MBIT to:

dwójkowy odpowiednik megabitu, równy 2^20 bitów (na 4 lit.)MEGABIT to:

dwójkowy odpowiednik megabitu, równy 2^20 bitów (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MB

MB to:

jednostka informacji używana w systemie dwójkowym oznaczająca 2^20 bajta; mebibajt (na 2 lit.)MB to:

dwójkowy odpowiednik megabitu, równy 2^20 bitów (na 2 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DWÓJKOWY ODPOWIEDNIK MEGABITU, RÓWNY 2^20 BITÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 148

FARYS, KBIT, NEPTUN, PETABIT, BIEGNIK, YBIT, ELEKTRON DODATNI, TB, WIELOMIAN UNORMOWANY, ZAWARTOŚĆ, ZLEWOZMYWAK, GIGABIT, GRAF, SZYSZKA, AROMAT, ZBIT, TWIERDZENIE CEVY, PRZYSTAW, GRADIENT, JARD, PENDANT, MERKAPTAN, YBIT, TWIERDZENIE COSINUSÓW, ZLEW, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, KILOBIT, MB, GIGABIT, AKR, GBIT, MEGABIT, NANOHENR, ZBIT, YB, JOTTABIT, BAJCIK, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, PBIT, SZKAPLERZ KARMELITAŃSKI, CIĄG DOKŁADNY, TIOL, YB, ANALOG, MEGABIT, KB, STROLLER, TIOALKOHOL, CAL, OBJĘTOŚĆ, FIALA, COMBER, KĄT WYPUKŁY, KOMISARZ, SZMARAGD NILU, TB, POZYTRON, EMOTIKON, KRAJ, STOPIEŃ RÓWNY, ESENCJA, ZYSK KSIĘGOWY, KILOBIT, TWIERDZENIE MENELAOSA, KALIFAT, FAKTORYZACJA, TERABIT, PERMEKE, KROK, GIGABAJT, PARAMEDYK, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, KĄT PEŁNY, SWOJAK, BOK, MH, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, EB, KOD GRAYA, TUNIKA, POZYTON, EKSABIT, POLE BITOWE, ZAPACH, SMILEY, OBRÓT SYNCHRONICZNY, GB, ANTYELEKTRON, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, TWIERDZENIE SINUSÓW, OPERATOR BITOWY, ZETTABAJT, KOD DWÓJKOWY, SŁOWO MASZYNOWE, STĘP, ASPIRANT SZTABOWY, PETABIT, EBIT, SUPERINTENDENT, BAJT, LOGARYTM DWÓJKOWY, TERABIT, SANSARA, DONNA, BALANSJER, BALANS, KOMISARZ LUDOWY, KWARTAŁ, ANALOG, OKTET, KŁODZINA, PUD, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, KORZEC, PB, EKSABIT, ZB, HEKTAR, BOISKO, GB, TERABAJT, TBIT, ZB, LEJTNANT, TEBIBIT, EMOTIKONA, BER, B, SELENOGRAFIA, DYNA, PYSK, FUNKCJA TOTALNA, FELDFEBEL, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, MUZEALNICTWO, GB, JOTTABIT, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, LIGAWA, ZB, MBIT, DAKRON, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, SOL, ZETTABIT, EMOTKA, POP, ?POPULACJA STACJONARNA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DWÓJKOWY ODPOWIEDNIK MEGABITU, RÓWNY 2^20 BITÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DWÓJKOWY ODPOWIEDNIK MEGABITU, RÓWNY 2^20 BITÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MB dwójkowy odpowiednik megabitu, równy 2^20 bitów (na 2 lit.)
MBIT dwójkowy odpowiednik megabitu, równy 2^20 bitów (na 4 lit.)
MEGABIT dwójkowy odpowiednik megabitu, równy 2^20 bitów (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MB
dwójkowy odpowiednik megabitu, równy 2^20 bitów (na 2 lit.).
MBIT
dwójkowy odpowiednik megabitu, równy 2^20 bitów (na 4 lit.).
MEGABIT
dwójkowy odpowiednik megabitu, równy 2^20 bitów (na 7 lit.).

Oprócz DWÓJKOWY ODPOWIEDNIK MEGABITU, RÓWNY 2^20 BITÓW sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - DWÓJKOWY ODPOWIEDNIK MEGABITU, RÓWNY 2^20 BITÓW. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x