HALOBACTERIA - KLASA ARCHEONÓW W TYPIE EURYARCHAEOTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HALOBAKTERIE to:

Halobacteria - klasa archeonów w typie Euryarchaeota (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HALOBACTERIA - KLASA ARCHEONÓW W TYPIE EURYARCHAEOTA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 166

KĘPKA, KOŃ HOLSZTYŃSKI, SZPILKOWE, KLASA, KINETOPLASTYDY, KLASA, MCHY WŁAŚCIWE, MECHOWCOWE, FRIDMAN, MISIOLUB, ŻÓŁTY KARZEŁ, KLASA INTEGRACYJNA, CHOROBA BRUGADÓW, BŁĘKITNY OLBRZYM, KRĄŻOWNIK MINOWY, KLASA ŚREDNIA, RÓWNOPOSTACIOWOŚĆ, MIŁORZĘBOWE, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, KLASA POSIADAJĄCA, KUC ŻEMAJTUKA, CADET, KLASA, SZCZEP 121, WATKOWE, ZERÓWKA, KOŃ HESKI, PIRAT, PEPSI, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, KLASA, ZŁOTOWICIOWCE, LIGA OKRĘGOWA, PERFORMANS, BURŻUJSTWO, PRĄTNIKI, TERIER W TYPIE BULL, PARTYKUŁA, PRZYIMEK, KORDAITOWE, DYRYGENTURA, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, SPRZĘŻNICE, KLASA, GATUNEK, KRZYŻ KAWALERSKI, SLUP WOJENNY, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, KLASA, WYŻEŁ WEIMARSKI, PŁONNIKI, SKOCZKOWE, ZAIMEK, OPTYMIST, PAPROCIE, KUTER UZBROJONY, CHASEREK, RODZAJNIK, KLASA, DYRYGENTURA, CENTKA, KRĄŻOWNIK, KLASA, ADMIRER, TAJEMNICA, BULLTERIER, BRYGANTYNA, SPÓJNIK, NISZCZYCIEL ESKORTOWY, LIGA, ODDZIAŁ, CHOROBA CAROLEGO, MITOSPOROWE, KLASA GRAFÓW, HALOBAKTERIE, WYKRZYKNIK, PRZYMIOTNIK, KRĄŻOWNIK PANCERNOPOKŁADOWY, POZIOM, CHASERKA, KLASA MONOTONICZNA, KLASA OKRĘGOWA, KLASA, PRĄTNIKOWE, BEZLISTY, NALEŹLINY, KLASA, KRĄŻOWNIK PRZECIWLOTNICZY, EXTRAKLASA, IZOMORFIZM, FINN, GRZYBY ANAMORFICZNE, RZECZOWNIK, BŁĘKITNY KARZEŁ, PRZYSŁÓWEK, BENETYT, KONIK ŻMUDZKI, KLASA, BOJARSTWO, SAGOWCOWE, KOŃ TORYJSKI, RAJA, SKRZYPOWE, FINN, PIRAT, KLASA, TEMPEST, COLA, HACJENDER, CHASER, ŁOTEWSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, BANGIOWE, DANONEK, KORDAITY, PODHALAŃCZYK, KLASA, PRAZYNOFITY, KLASA, KLASA KREATYWNA, MCHY LIŚCIASTE, KLASA, FOLKBOAT, BULL TERRIER, ZŁOTKI, KAUKAZ, ROZETKOWCE, PERFORMANCE, MONITOR RZECZNY, CZASOWNIK, KLASA, RÓŻNOWICIOWCE, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, OMEGA, LICZEBNIK, ZŁOTOWŁOSA, KLASA ZEROWA, OMEGA, TORFOWCE, PRĄTNIKOWCOWE, OKRZEMKI, ZIELENICE WŁAŚCIWE, EKSTRAKLASA, CZERWONY KARZEŁ, POIMEK, RUBAJ, POMARAŃCZOWY KARZEŁ, IGLASTE, KORWETA ŻAGLOWA, SETER SZKOCKI, ULTRABOOK, KRĄŻOWNIK PANCERNY, STAR, KLASA, ALBINO, PANCERNIKO-LOTNISKOWIEC, KONIK POLSKI, LIGA, PAPROĆ, HACJENDA, KLASA BETONU, WIDŁAKI RÓŻNOZARODNIKOWE, PORCELIT, PODTYP, DORESTE, KRĄŻOWNIK RAKIETOWY, ?KUC FELIŃSKI.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HALOBACTERIA - KLASA ARCHEONÓW W TYPIE EURYARCHAEOTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HALOBACTERIA - KLASA ARCHEONÓW W TYPIE EURYARCHAEOTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HALOBAKTERIE Halobacteria - klasa archeonów w typie Euryarchaeota (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HALOBAKTERIE
Halobacteria - klasa archeonów w typie Euryarchaeota (na 12 lit.).

Oprócz HALOBACTERIA - KLASA ARCHEONÓW W TYPIE EURYARCHAEOTA sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - HALOBACTERIA - KLASA ARCHEONÓW W TYPIE EURYARCHAEOTA. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x