ZABIEG CHIRURGICZNEGO USUNIĘCIA MACICY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HISTEREKTOMIA to:

zabieg chirurgicznego usunięcia macicy (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABIEG CHIRURGICZNEGO USUNIĘCIA MACICY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 172

DEKORTYKACJA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, GRAJCAR, MASTEKTOMIA, ABDOMINOPLASTYKA, LARYNGEKTOMIA, ZEJLER, ABLACJA, TYŁOZGIĘCIE MACICY, MALFORMACJA MACICY, POWTÓRZENIE, KONKATENACJA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, KĄPIEL, CIEŚŃ MACICY, AMPLIFIKACJA, ŁATKA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, MACICA PODZIELONA, MONUMENTALIZACJA, DIALIZA, ZABIEG KOSMETYCZNY, CIĄŻA WIELORAKA, ODMA, IRENIZM, LITOTRYPSJA, STYLING, INWESTYCJA, CZYŚCIK, ZABIEG AGROTECHNICZNY, PUNKCJA LĘDŹWIOWA, STOMIA, AUTOTRANSFUZJA, ZABIEG, CZOP ŚLUZOWY, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, DIALIZA OTRZEWNOWA, ŁYŻKA GINEKOLOGICZNA, GASTROSTOMIA, WIWISEKCJA, ŚLUZ SZYJKOWY, METODA OBJAWOWO-TERMICZNA, ROZWIERACZ, MACICA JEDNOROŻNA, HISTEREKTOMIA, WŚCIEKLIZNA MACICY, STYGMATOR, IMPLANTACJA, ZABIEG LECZNICZY, NAWĘGLANIE, SYMPATEKTOMIA, ROZWÓRKA, PILING, HYPERBATON, UPUST KRWI, CESARSKIE CIĘCIE, NIEWYDOLNOŚĆ CIEŚNIOWO-SZYJKOWA, KONTRAST, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, GRUCZOLISTOŚĆ, ŻYŁA JAJNIKOWA, LIFTING, PRZESZCZEP KOSTNY, OPERACJA PLASTYCZNA, KOMPOZYCJA ŁAŃCUCHOWA, MIKRODERMABRAZJA, SAUNA, OPERACJA, DYWAN SIERPIŃSKIEGO, EMBRIOTROF, ENDOMETRIOZA, TRACHEOTOMIA, KROPLÓWKA, WITREKTOMIA, ŚCIÓŁKOWANIE, TRANSFUZJA KRWI, LOBOTOMIA, PORÓD FIZJOLOGICZNY, DOCZESNA, OPASKA, AMPUTACJA FIZJOLOGICZNA, WKŁADKA, FAKOEMULSYFIKACJA, PEELING, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, EMBOLIZACJA, ROPOMACICZE, CIĄŻA WIELOPŁODOWA, TERMOFOREZA, MACICA PODWÓJNA, MLECZKO MACICZNE, ZABIEG, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, ANGIOPLASTYKA, ZABIEG, ODMA, KOLPOSKOP, GRUCZOLISTOŚĆ ŚRÓDMACICZNA, ŁYŻECZKOWANIE, HISTEROSKOPIA, ZAGNIEŻDŻENIE, MANICURE, AMPUTACJA, GIERKA, HETEROGENIA, SPĘDZENIE PŁODU, WERTYKULACJA, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, CZYSZCZENIE, PORÓD NATURALNY, LERICHE, PRZETACZANIE KRWI, ENDOSKOPIA, MASAŻ SERCA, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, KARDIOTOKOGRAF, PĘCHERZ PŁODOWY, DIALIZA POZAUSTROJOWA, WIĘZADŁO OBŁE, DEFIBRYLACJA, OPERACYJKA, METATEZA, IMMOBILIZACJA, ASPIRACJA, MACICA DWUROŻNA, ŁOŻYSKO, OBWIĄZKA, LOBEKTOMIA, LOKATA, ŁATA, CIĄŻA MNOGA, DERMABRAZJA, SPIRALA, WAPORYZACJA, INHALACJA, DIATERMIA, MASAŻ, GALLIZACJA, MACICA ŁUKOWATA, SZTUCZNE ZAPŁODNIENIE, OPATRUNEK, ZABIEG, GRUCZOLISTOŚĆ ZEWNĘTRZNA, CIĄŻA EKTOPOWA, WYSKROBINA, MATKA ZASTĘPCZA, HETEROGENNOŚĆ, LEUKOTOMIA, PRZODOZGIĘCIE, BANDAŻ, ZABIEG FIZYKALNY, ZŁUSZCZANIE NASKÓRKA, WYPALANKA, TREPANACJA, MEZOTERAPIA, KOLACJA, INWERSJA, MELIORACJA WODNA, SZCZEPIENIE, SKROBANKA, OBRZEZANIE, EKSFOLIACJA, TRZON MACICY, ROZWIĄZANIE, PRZESTRZEŃ PODOTRZEWNOWA, DIALIZOTERAPIA, ANAKOLUT, NADŻERKA, MELIORACJA AGROTECHNICZNA, RHINOKOPIA, ?ABRAZJA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABIEG CHIRURGICZNEGO USUNIĘCIA MACICY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZABIEG CHIRURGICZNEGO USUNIĘCIA MACICY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HISTEREKTOMIA zabieg chirurgicznego usunięcia macicy (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HISTEREKTOMIA
zabieg chirurgicznego usunięcia macicy (na 13 lit.).

Oprócz ZABIEG CHIRURGICZNEGO USUNIĘCIA MACICY sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - ZABIEG CHIRURGICZNEGO USUNIĘCIA MACICY. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast