AKTYWA NALEŻĄCE DO BANKU CENTRALNEGO W ZAGRANICZNYCH WALUTACH (NP. DOLARACH, EURO, JENACH) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REZERWY WALUTOWE to:

aktywa należące do banku centralnego w zagranicznych walutach (np. dolarach, euro, jenach) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AKTYWA NALEŻĄCE DO BANKU CENTRALNEGO W ZAGRANICZNYCH WALUTACH (NP. DOLARACH, EURO, JENACH)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 193

STREFA EURO, AZORY, ESCUDO PORTUGALSKIE, MEZON ETA, SYMETRIA FIGURY, KATEGORIALNOŚĆ, ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA, SSAKI, EUROCENT, EKSTRAKLASA, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, ŻELAŹNIK, PRUSZCZ GDAŃSKI, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, PSZCZOŁA KAUKASKA, PESETA, RYNEK TERMINOWY, WKŁAD, LANDSZTURM, EURO, KWIT DEPOZYTOWY, URBARIUM, CASTRES, ANTHEM TRANCE, NOSIDŁO, SWAP WALUTOWY, ROZETKA, POZYCJA WALUTOWA, SŁONIOWATE, REZERWA WALUTOWA, MARZEC, WENESEKCJA, SKRZYWIENIE INFLACYJNE, ZAMÓWIENIE SEKTOROWE, AUTOKEFALIA, DEWIZY, CZEK ROZRACHUNKOWY, FAWORSKI, PORTFEL, WALUTOWOŚĆ, EURO, AGREGATY MONETARNE, TONALNOŚĆ, LIST ZASTAWNY, REZERWISTA, ZAPASY, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, FUNT IRLANDZKI, CENT, PSZCZOŁA, EUROSTREFA, TRYPANOSOMATOZA AFRYKAŃSKA, FRANK MONAKIJSKI, DRACHMA, LIMIT KREDYTOWY, MĄCZNIAK PRAWDZIWY, KOLOKACJA, EURO, OKIENKO, WOJSKO SPECJALNE, RYZYKO KURSOWE, PSZCZOŁY, AKT, RYZYKO WALUTOWE, CZEK PODRÓŻNY, EURO, GIBERELINA, PODAWCA, MARKA, KOŃ POZNAŃSKI, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, RACHUNEK FINANSOWY, MONOCENTRYZM, BUDOWLA CENTRALNA, AKANTOWATE, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, LIST KREDYTOWY, OPEL, FENIG, TURYSTYKA SEKSUALNA, WIETLICOWATE, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, CZEKI, ROZRZUTKOWATE, KOMPLEKS SYNAPTONEMALNY, ZAKAUKAZJA, BAZA MONETARNA, FLAWONOL, FRANK, REZERWY WALUTOWE, NISZA, VOLVO, WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI, GRD, ALT, BANKSTER, KAMPUS, GŁOWNIA, REZERWA OBOWIĄZKOWA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, WIEŚ PLACOWA, PILŚŃ NERWOWA, EURO, CARMAUX, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, WICEPREZES, RYZYKO KONWERSJI, KRÓL, PUNKTOWIEC, WINKULACJA, CESJA NALEŻNOŚCI, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, OBLICÓWKA, CZEK PODRÓŻNICZY, MARZEC '68, AKTYWA, BANK SPÓŁDZIELCZY, KOCIOŁ, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, EUR, KARTA WIRTUALNA, EXTRAKLASA, AKTYWA, PODGRZYBEK, ZIEMIA WIELUŃSKA, KOMPLEKS, SKRYTKA DEPOZYTOWA, SZYLING AUSTRYJACKI, AUTOMATYKA POGODOWA, POLITYKA PRZEMYSŁOWA, SSAK, USTAWA HORYZONTALNA, EUROLAND, LIMKI, SALWINIOWCE, HRABSTWO, AKTYWA TRWAŁE, ZŁOTY DEWIZOWY, KONCERN, ANANDA, PROCEDURA KREDYTOWA, KONTO, KSIĄŻECZKA, OWALNICA, ATONALNOŚĆ, BELODON, GAŁĄZKA, KREACJA PIENIĄDZA, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, EUROCZEK, DRZEWO IGLASTE, REGION WĘZŁOWY, KREDYT REFINANSOWY, CAMPUS, EURO TRANCE, REZERWY, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, LIR, TROJEŚĆ, CYTOCHROM, LIMOGES, SEKSTURYSTYKA, GULDEN, OGRÓDEK, KARTA MOBILIZACYJNA, BANKIER, RAMLA, MAZAMET, FUNDUSZ AGRESYWNY, AGREGATY PIENIĘŻNE, MANELE, PSZCZOŁY I GRZEBACZE, LILIOWCE, PIENIĄDZ REZERWOWY, OGRÓD RENESANSOWY, MARCHE, RDZEŃ PACIERZOWY, AKREDYTYWA, ŁAT, IMPERIUM BRYTYJSKIE, DZIESIĘCIOEURÓWKA, STOPA DEPOZYTOWA, KRÓLIK, AKTYWA OBROTOWE, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, PERTURBACJA, EURO, MEZON, SZYPLIN, ?BIURO MAKLERSKIE.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AKTYWA NALEŻĄCE DO BANKU CENTRALNEGO W ZAGRANICZNYCH WALUTACH (NP. DOLARACH, EURO, JENACH) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AKTYWA NALEŻĄCE DO BANKU CENTRALNEGO W ZAGRANICZNYCH WALUTACH (NP. DOLARACH, EURO, JENACH)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REZERWY WALUTOWE aktywa należące do banku centralnego w zagranicznych walutach (np. dolarach, euro, jenach) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REZERWY WALUTOWE
aktywa należące do banku centralnego w zagranicznych walutach (np. dolarach, euro, jenach) (na 15 lit.).

Oprócz AKTYWA NALEŻĄCE DO BANKU CENTRALNEGO W ZAGRANICZNYCH WALUTACH (NP. DOLARACH, EURO, JENACH) sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - AKTYWA NALEŻĄCE DO BANKU CENTRALNEGO W ZAGRANICZNYCH WALUTACH (NP. DOLARACH, EURO, JENACH). Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x