PRACOWNICA NAUKI W ROSJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASPIRANTKA to:

pracownica nauki w Rosji (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ASPIRANTKA

ASPIRANTKA to:

kandydat; osoba pretendująca do czegoś (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRACOWNICA NAUKI W ROSJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 463

JEŻ ZACHODNI, MUZY, CHOMIK BAŁKAŃSKI, MINUSIŃSK, AFRYKANISTYKA, BROŻEK, SUMINIA, ASPIRANTKA, WIATKA, WIELKORUSIN, KRASNOJARSK, GAZELA MONGOLSKA, LENINGRAD, HUNTER, UZBECKI, NOWONIKOŁAJEWSK, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, KORAN, JEŻ USZATY, LINGWISTYKA STOSOWANA, SZKOŁA, SMUŻKA STEPOWA, SYMPOZJON, JABŁOŃ SYBERYJSKA, MISJONARZ, KUMACZ, FILOLOGIA POLSKA, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, TEROCEFALE, MIR, CZERKIESKA, FONETYKA AKUSTYCZNA, APARATURA POJĘCIOWA, ROK AKADEMICKI, RAUIZUCHY, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, CYWILIZACJA TURAŃSKA, REAKTOR, WIADRO, ANKER, AKUSTYK, KOŁYMA, NOCEK ALKATOE, MICZMAN, CAR, MIKROBIOTA SYBERYJSKA, KANONISTYKA, GORGONOPSY, SZERSZEŃ AZJATYCKI, MARZANA BARWIERSKA, FILM SCIENCE-FICTION, SALOWA, TOPONIMIA, PSEUDONAUKOWOŚĆ, TECHNIKA ŚWIETLNA, JURYSLINGWISTYKA, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, HISTORIA, IMPERATOR, PERM, ACZYŃSK, JODŁA SYBERYJSKA, BERNAL, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, JANSENIZM, RUBASZKA, PERM, ROSYJSKOŚĆ, POWIEŚĆ SCI-FI, KARTEZJANIZM, IRKUCK, LEKTURA, SOWIETNIK, SURAŻ, PRZYSTAW, WRÓBEL MONGOLSKI, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, LOCJA, DOKTORAT HONOROWY, UKAZ EMSKI, BIBLIOGRAFIA, CHOMIK DŁUGOOGONOWY, FUNK, MARKUR, KONSULTANTKA, FOTOWOLTAIKA, THOMSON, ŁADA, KROJCZYNI, SMOLEŃSK, KURYLE, ARMEŃSKI, PRAWO OBYWATELSKIE, TYTUŁ NAUKOWY, NAUKI KOGNITYWNE, BASZŁYK, NOCEK ALCATHOE, KORNET, ABEL, NOCEK ŁYDKOWŁOSY, KŁUSAK ORŁOWSKI, KAREL, NAUKI GEOGRAFICZNE, HUNGARYSTA, NAUKI O ZIEMI, DAGMARA, KATORGA, ANTONÓWKA ZWYKŁA, PROTEROZUCHIDY, EMPIRE, ENERGETYKA ODNAWIALNA, BUŁGARIA WOŁŻAŃSKO-KAMSKA, KATYŃ, RUSKI, CHOMIK KAUKASKI, IDIOGRAFIZM, ANTONÓWKA, FILOLOGIA CHORWACKA, NIEDŹWIEDZIÓWKA HEBE, REAKTOR JĄDROWY, SĄŻEŃ KWADRATOWY, MAGNITOGORSK, PIETROPAWŁOWSK KAMCZACKI, HYDROTECHNIKA, TEKSTOLOGIA, OSETIA, RUSYFIKACJA, STALINOGORSK, MORZE AZOWSKIE, SUCHOWIEJ, MUŻYK, POLESIE, APORTACJA, RURALISTYKA, BIOLOGIA MEDYCZNA, ROSJANIN, CHANTY-MANSYJSK, ROZBIORY, KOZAK REJESTROWY, SUWOROW, RUSEK, EOTYTANOZUCH, ABAKAN, SANKT PETERSBURG, ARACHNOLOGIA, BIOINFORMATYKA, PIOTROGRÓD, NOWOSYBIRSK, SIERDOBSK, SWIJAŻSK, BUJNAKSK, PETROPAWŁOWSK KAMCZACKI, WAREG, POWIEŚĆ S-F, GEODEZJA LEŚNA, ANGARSK, ASPIRANT, PROROSYJSKOŚĆ, KIBITKA, KRYSTALOGRAFIA, POWIEŚĆ SF, TALIB, ZAWOŁŻE, JODŁA KAUKASKA, GORAL CHIŃSKI, BOHEMISTYKA, AJON, FILM S-F, GEOGRAF, IZBORSK, RACJONALIZM, NEGATYWIZM, ROSYJSKOŚĆ, KIROW, FELDJEGER, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, EGZAMIN GIMNAZJALNY, HOPKINS, JĘZYK ROSYJSKI, NOCEK KOSMATY, JEŻ EUROPEJSKI, ASPIRANTKA, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, AKWARYSTYKA, ZASIŁEK PORODOWY, ANTROPOSFERA, NAUKI POLITYCZNE, POLONISTYKA, RUBEL, ŚLUZICA ATLANTYCKA, DOKTORAT, KREML, ŻÓŁW STEPOWY, ABAKAN, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, TREPAK, KORYFEUSZ, UAZ, JABŁOŃ JAGODOWA, SZCZURO-WIEWIÓRKA, TRASZKA SYBERYJSKA, MOSKWA, ANTYROSYJSKOŚĆ, KARTOGRAFIA, SCJENTOLOGIA, RUBEL ROSYJSKI, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, SAMARA, TATARSKI, OWCA ROMANOWSKA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, WORKUTA, WAGOWA, BUDIONNOWSK, WITIM, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, ARCHIWISTKA, DOKTORAT HONORIS CAUSA, DYŻURNA RUCHU, PUD, BŁAGOWIESZCZEŃSK, AŁAPAJEWSK, KOZIOROŻEC WSCHODNIOKAUKASKI, HUNHUZ, SŁOWACYSTYKA, PELONEUSTES, JĘZYKOZNAWSTWO INDOEUROPEJSKIE, ARCHANGIELSK, WIELKORUSKI, BIEŁGOROD, STOS ATOMOWY, FERETRON, STYLISTYKA, ARMIA CZERWONA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, FUTOR, KAUKAZ, KOŁOMNA, TECHNOKRATA, SKUTOZAUR, CHUNCHUZ, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, FILOLOGIA SERBSKA, STALINGRAD, WIELKA RUŚ, INTERLINGWISTYKA, MŁODOGRAMATYCY, ŚLEDŹ PACYFICZNY, WIELKA ROSJA, MORFOLOG, KRASNOGORSKI, CZEKA, TUŁA, NAUKI PENALNE, CZYTANKA, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, CHART ROSYJSKI, NAUKA PRZYRODNICZA, NURZANIEC KAUKASKI, CYRKÓWKA, AŁŁA, KREML, ROK SZKOLNY, KASJERKA, CZARNA SOTNIA, BIOLOGIA SYSTEMOWA, BIJSK, KRASNOGORSK, MIEDWIEŻJEGORSK, AGENTKA, SZTABSKAPITAN, WCZK, CZERWONA GWARDIA, SERBISTYKA, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, DŻEREŃ, MYSZ LEŚNA, ORZESZNICA, MEDYCYNA, SŁOWIANOZNAWSTWO, PEDIATRA, FAYOL, BOJARSTWO, KOŃ WŁODZIMIERSKI, JODŁA NORDMANNA, PRACOWNIK NAUKOWY, KAMAZ, ADMINISTRACJA WOJSKOWA, FILOZOFIA NAUKI, KOLEGA, DEMONOLOGIA, JEŻ AMURSKI, MINÓG DALEKOWSCHODNI, SALAMANDRA SYBERYJSKA, SZCZEKUSZKA MALUTKA, SOLIKAMSK, PIRQUET, MECENAT, ?ROMANOW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 463 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRACOWNICA NAUKI W ROSJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRACOWNICA NAUKI W ROSJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASPIRANTKA pracownica nauki w Rosji (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASPIRANTKA
pracownica nauki w Rosji (na 10 lit.).

Oprócz PRACOWNICA NAUKI W ROSJI sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - PRACOWNICA NAUKI W ROSJI. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x