SILNIE ODDZIAŁUJĄCA CZĄSTKA ELEMENTARNA ZŁOŻONA Z KWARKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HADRON to:

silnie oddziałująca cząstka elementarna złożona z kwarków (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SILNIE ODDZIAŁUJĄCA CZĄSTKA ELEMENTARNA ZŁOŻONA Z KWARKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 331

SŁOWO, ROPUSZKA POMARAŃCZOWA, CZĄSTKA, WAHADŁO, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, LAWINA GRUZOWA, PARZENICA, RAJOKSZTAŁTNE, PŁYN ETYLOWY, MORESKA, FRAZA, DYON, TAON, HADRON, NIEDŹWIEDZIÓWKA, BOKSER, EKSYKATOR, CZĄSTKA CIĘŻKA, WÓZEK, KREPA, PODSADNIK PĘCHERZYKOWATY, SKAŁA ILASTA, PAKIET, ZAPRAWA, KLĘSKA ELEMENTARNA, BALONFOK, MAKADAM, ROPA, ŁUPEK MARGLISTY, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, SEKUNDKA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, ELEKTRON DODATNI, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, PEJORATYW, PROSIONEK SZORSTKI, MINUTA, ŚRUCINA, NIEPOKALANEK, CZĄSTKA ELEMENTARNA, CZĄSTKA, OFIARA, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, ANTYELEKTRON, STONÓG SZORSTKI, KWARGIEL, TORRENS, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, NIEDOGAREK, SETKA, SŁONOROŚLE, KOMBAJN, MEZON, PIOTROSZ, LEPTON, WOLAK, DRAŻLIWOŚĆ, CHLOROHEKSYDYNA, WARSTWA MALPIGHIEGO, SZPIK KOSTNY, SZTURM, DZIKIE WINO, WITEKS CZCZONY, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, TRIOLA, PIRANIOWATE, KENNEL, PANCERNIK, KOZIOŁ, PIEPRZ MNISI, HIPERON, NIEPOKALANEK MNISI, PROSIONEK PIWNICZNY, WĘGORZOKSZTAŁTNE, BEZŻUCHWOWCE, CYTADELA, ARSEN, MGNIENIE, GARSONKA, SP. Z O.O, ZIARNIAK, MASA PERŁOWA, KOKS, DIADA, BLEKOT, DESKA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, SZPIK, ŁUSKA, BOZON, DOBERMAN, GRZECHOTKA, RÓW OCEANICZNY, REAKCJA ODWRACALNA, KADAWERYNA, ZIARENKOWIEC, RÓŻYCZKA, KARLIK ŚREDNI, KARLIK KUHLA, SUWNICA, KRĄŻOWNIK, KOMORA GORĄCA, KORALKA, ROGI, BIELUŃ, KRASNOROST, PLUSKWIAK RÓŻNOSKRZYDŁY, ROŚLINA SŁONOLUBNA, DYON, WAŁĘSAK BRAZYLIJSKI, CONCERTINO, CHIMERA, FENAZOPIRYDYNA, GAŁĘZIAK, ROŚLINA SOLNISKOWA, KAPILARNOŚĆ, METAMORFIZM WSTECZNY, LEGION, NEGATON, POZYTON, ARMIA ZACIĘŻNA, GARLACZ, GORS, GRZBIET ŚRÓDOCEANICZNY, PROCES JEDNOSTKOWY, CHWILECZKA, ŻORŻETA, KOMONDOR, KOLOKWINTA, HEKSAGRAM, OKABLOWANIE, KADŁUB, LICA, KWARK, HALOFIT, TERA, ŚNIEG, ZLEPIENIEC MYŚLACHOWICKI, TRIMETYLOAMINA, ROŚLINA OKRYWOWA, SUBLIMAT, CHWILA, WĄŻ OSTROGŁOWY, KOLBA, AREOPAG, BIAŁY PROSZEK, MECH JAWAJSKI, ROPA NAFTOWA, ŻABA BŁOTNA, WĘGIEL KENNELSKI, FRAZA, DZIKIE WINO, WINO, SZWADRON ŚMIERCI, SKALA DIATONICZNA, GRZĘDA, OKAMGNIENIE, DARŃ, KRATA PODGRUP, ZJAWISKO WROGICH MEDIÓW, KOLORYSTA, TRYPTYK, KAWALĄTEK, KONFIGURACJA, DECYMA, FERMION CECHOWANIA, CZĄSTKA DZIWNA, BALONKLIWER, ELEKTRON, PŁYTA STOLARSKA, DRABKA, PYŁ METEOROWY, SŁONOROŚL, KUC MERENS, SZCZEP, MACIERZ ELEMENTARNA, TIOTIKSEN, BAT, DWÓJKA PODWÓJNA, CHLOREK WAPNIOWY, CHLOREK WAPNIA, DREDNOT, EKSCYTOTOKSYNA, SEKUNDA, DRZEWO OSKRZELOWE, GAWIALOWATE, OKRYWA KWIATOWA, TOMKA, METAAMFETAMINA, KAŁKAN, BOSKA CZĄSTKA, DYPTYK, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, UŁAMEK SEKUNDY, ZESTAW, ISKRA, LUSTRZEŃ, MACICA PERŁOWA, KARP KRÓLEWSKI, MIESZANINA, TORFOWISKO WISZĄCE, TEMPURA, HEKSAKOSJOIHEKSEKONTAHEKSAFOBIA, DRUGA NATURA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, SZLEJA, PLEBS, KROTON PRZECZYSZCZAJĄCY, MINUTKA, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, ATOM, DREWNO, CHWILKA, BOZON W, SKRÓT, EFEKT PRIMAKOFFA, OBŁĘD UDZIELONY, OPERACJA ELEMENTARNA, ATOM, PODSTAWY, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, DZIEŁO ROGOWE, TEORIA NAUKOWA, KWANT, WARSTWA ABLACYJNA, PUNKT SPUSTOWY, MION, DŁUG HONOROWY, BARION, CZĄSTKA ALFA, GARŚĆ, CZAD, BRODAWCZAK, KWAS SIARKOWY, SŁÓWKO, ROPUCHA ZŁOCISTA, JON, DOMINANTA NONOWA, DYPTYCH, AMFIUMY, SYNEK MAMUNI, KRĄŻOWNIK, SUSHI, LICZBA ZŁOŻONA, FILAR, MACIEJKA, KIRYS, DZIAŁO PANCERNE, ZUCHELEK, ZESTRÓJ, PASTERNAK, TUBEROZA, OKTAWA, OKRĘG PRZEMYSŁOWY, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, FRAZA, WOSKÓWKA, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, BOLA, WKŁADKA, CZARCIA MIOTŁA, KROPLA CHMUROWA, STONÓG PIWNICZNY, PANCERNIK, BELKOWANIE, CZERŃ PLATYNOWA, NANOCZĄSTKA, DIAFTOREZA, MURARKA, POZYTRON, SYNECZEK MAMUNI, LIZAK LOGOPEDYCZNY, AMIA, CZARNA REAKCJA, ROPUCHA ZŁOTA, PRZERWA ENERGETYCZNA, GRZBIET PODMORSKI, PUMEKS, ŻABA LATAJĄCA KOSTNOGŁOWA, ANFELCJA ZŁOŻONA, ZAKŁAD, PIRAMIDA, REZUREKCJONIŚCI, GLUON, KOMPOZYCJA, NAZWA ZBIOROWA, PELARGONIA KUTNEROWATA, PYŁ GWIEZDNY, WARSTWA KULISTA, ANCHOIS, FALSET, HAMMAM, ŁUPEK GRAFITOWY, NOGA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, TACHION, ANFELTKA ZŁOŻONA, KWAS SIARCZANY, ZEUS, ?AGADA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 331 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SILNIE ODDZIAŁUJĄCA CZĄSTKA ELEMENTARNA ZŁOŻONA Z KWARKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SILNIE ODDZIAŁUJĄCA CZĄSTKA ELEMENTARNA ZŁOŻONA Z KWARKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HADRON silnie oddziałująca cząstka elementarna złożona z kwarków (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HADRON
silnie oddziałująca cząstka elementarna złożona z kwarków (na 6 lit.).

Oprócz SILNIE ODDZIAŁUJĄCA CZĄSTKA ELEMENTARNA ZŁOŻONA Z KWARKÓW sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - SILNIE ODDZIAŁUJĄCA CZĄSTKA ELEMENTARNA ZŁOŻONA Z KWARKÓW. Dodaj komentarz

4+2 =

Poleć nas znajomym:

x