WYKOŃCZENIE, POPRAWKA RYSUNKU, OBRAZU, ZDJĘCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RETUSZ to:

wykończenie, poprawka rysunku, obrazu, zdjęcia (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RETUSZ

RETUSZ to:

modyfikacja, zmiana, poprawka, która nie zmienia istoty rzeczy, ale ma na celu ukrycie czegoś (na 6 lit.)RETUSZ to:

wprowadzenie zmian na zdjęciu (odbitce, kopii cyfrowej), jego negatywie lub pozytywie, głównie poprzez usunięcie ze zdjęcia jakiegoś elementu lub poprzez uwypuklenie innych (na 6 lit.)RETUSZ to:

w edytorstwie - ostateczna korekta tekstu, zwłaszcza w odniesieniu do rękopisu (na 6 lit.)RETUSZ to:

plastyczna poprawka zdjęć (na 6 lit.)RETUSZ to:

upiększanie kliszy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYKOŃCZENIE, POPRAWKA RYSUNKU, OBRAZU, ZDJĘCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 230

NIEOSTROŚĆ, FOTOGRAFIA LOTNICZA, FASETA, PUNKT RASTROWY, MIKROSKOP AKUSTYCZNY, EKSPOZYCJA, LAWOWANIE, LAMPA OBRAZOWA, KAMERA WIDEO, WIDEOKONFERENCJA, TŁO, WYCIĘCIE, RASTER, GRAMOWID, MONOTYPIA, MONA LISA, OPRAWA, SZTYCH, ILUSTRACJA, KAMERA VIDEO, WADA WZROKU, SKANER PŁASKI, RYBIE OKO, TERMOTRANSFER, PLAZMA, WZOREK, PÓŁCIEŃ, LINEARYZM, DIORAMA, ODBLASK, ENDOSKOP, PODZIAŁKA, ZIARNO, STRONA INTERNETOWA, FILM DOKUMENTALNY, WIZJER, MUNCH, MORA, HETEROGENIA, FORMA DRUKOWA, FILTR BARWNY, CANALETTO, KONTRAST DYNAMICZNY, KLATKA, WIDEOKAMERA, RETUSZ, RETUSZ, ZRZUT Z EKRANU, FORMA, PLAMA BARWNA, BANDEROLA, KLISZA, RAMKA, CZEŁKOWSKA, SKANER OPTYCZNY, DZIAD, TARCZA NIPKOWA, FOTOGRAFIA CYFROWA, AWINION, LIEBERMANN, REWERS, SKALA, GULBRANSSON, DOBITKA, OBSZYWKA, LICO, ZAWIESZKA, UKŁAD GRAFICZNY, ZWORNIK, TV, PLIK GRAFICZNY, WISZER, ZDJĘCIA LOTNICZE, PASSE-PARTOUT, RETUSZ, DEMOTYWATOR, RAMKI, TELEKONWERTER, PIKOT, SILNIK 3D, HETEROGENNOŚĆ, WIDEOREJESTRATOR, PIKOTKA, SCHODKOWANIE, POLAROID, PERSPEKTYWA, NIELLO, ŁATKA, KLISZA, GRAFIKA, DOLABELLA, FOTKI, POPRAWKA, DANE BIOMETRYCZNE, ROZDZIAŁKA, TŁO, ODTWARZACZ, PODMALÓWKA, ROZDZIELCZOŚĆ, BUFOR RAMKI, CYNKOGRAFIA, ANAMORFOZA, OSZEWKA, WIMPERGA, MAZER, GRAFIKA RASTROWA, BAZGROTA, PISMO TECHNICZNE, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, WITTE, GRAFA, PIKSEL, SPUST, UKŁAD OPTYCZNY, ŁATA, DEKOLT, BOK, KAMERA, RAMA, SYLWETKA, RYTOWNICTWO, RANWERSY, OKULARY 3D, OBLAMÓWKA, URZĄDZENIE RTV, RETUSZ, MIKROSKOP ŚWIETLNY, PARALAKSA, WYRZUTNIA, PLAN ZDJĘCIOWY, DEMOT, ABERRACJA, ODTWARZACZ WIDEO, NOWOTWÓR ŁAGODNY, RYCINA, TERMOGRAM, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY, BITMAPA, LASERUNEK, DEKONWOLUCJA, BRYT, LAMÓWKA, WIDEOMAGNETOFON, CYNKOTYPIA, OSŁABIACZ, POPRAWKA, SKANER, MIKROSKOP OPTYCZNY, STOP-KLATKA, RETUSZ, OBSZYCIE, STOPKLATKA, SUPREMATYZM, DEFORMACJA, ROZDZIAŁKA, POPRAWKA, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, DYSTORSJA, FUNKCJA WZAJEMNIE JEDNOZNACZNA, WIDEOFONIA, TELEMARK, FILAKTERIA, PLIK MULTIMEDIALNY, MONOCHROMATYZM, PODOBRAZIE, RETUSZ, OBŁÓG, WIZJER, ŚCIĄGACZ, PASTISZ, RAMA, FOTOGRAF, MAGNETOWID, AKWATINTA, DRZEWORYT, FOTOLABORATORIUM, ALBUMIK, TŁO, APARAT STEREOSKOPOWY, MEDALOWOŚĆ, POPRAWKA, EDYCJA, CARPACCIO, SZTAFAŻ, PARKIET, KIESZEŃ, WOLUMTERYCZNOŚĆ, OBRAZEK, OKULARY TRÓJWYMIAROWE, WIDEOODTWARZACZ, SREBRNY EKRAN, FIGURA GEOMETRYCZNA, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, MAPA PIKSELI, SPOT, ALBUM, TŁO, GUZ ZŁOŚLIWY, KLAPS, RDZEŃ GRAFICZNY, MIKROSKOP STEREOSKOPOWY, FOTOKSIĄŻKA, TELEWIZJA, EFEKT SPECJALNY, MEZZOTINTA, OPIS, POPRAWKA, ROZPLOT, PODSUFITKA, ZDJĘCIA PRÓBNE, PLENER, OBSZEWKA, MIKROSKOP SIŁ ATOMOWYCH, STRONA WWW, MONOCHROMATYZM, PLAN, SĘDZIWÓJ, GRAFIKA, FILTR FOTOGRAFICZNY, MORA, FOTOLAB, KWASORYT, KONTRAST, WIDEO, LIFTING, EIDOFOR, DIAGONALA, TOR, SKANER BĘBNOWY, ?GUZ ŁAGODNY.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYKOŃCZENIE, POPRAWKA RYSUNKU, OBRAZU, ZDJĘCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYKOŃCZENIE, POPRAWKA RYSUNKU, OBRAZU, ZDJĘCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RETUSZ wykończenie, poprawka rysunku, obrazu, zdjęcia (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RETUSZ
wykończenie, poprawka rysunku, obrazu, zdjęcia (na 6 lit.).

Oprócz WYKOŃCZENIE, POPRAWKA RYSUNKU, OBRAZU, ZDJĘCIA sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - WYKOŃCZENIE, POPRAWKA RYSUNKU, OBRAZU, ZDJĘCIA. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x