DODATKI, NP. DO TEKSTU LITERACKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ADDENDA to:

dodatki, np. do tekstu literackiego (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ADDENDA

ADDENDA to:

załączniki, dodatki np. do dokumentów (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DODATKI, NP. DO TEKSTU LITERACKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 206

POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, SPACJA, REFREN, CUDOTWÓR, GRAFOMAN, BOY, DECORUM, WOKALIZA, BAZGRAŁA, KOŁO HERMENEUTYCZNE, WIKIZACJA, POSTAĆ LITERACKA, PARAGRAF, NAZWISKO MÓWIĄCE, TWARDA SPACJA, DEKORUM, MAŁA LITERA, STYL RETORYCZNY, CYGARO, EMAKIMONO, EISEGEZA, EPILOG, STYLIZATOR, INTERPRETACJA, WYŚWIETLACZ, USTĘP, ODBIÓR, PRZEKAZ, PASSUS, PISECZNICZKA, WIERSZ, N-GRAM, KRYPTOGRAFIA, WORD, STRONA WWW, ODCINEK, KOREKTA, SZPALTA, ALGORYTM SYMETRYCZNY, SŁODKA BUŁKA, APOLOGETA, GOŁĄBECZEK, GRAFIKA, SZATA GRAFICZNA, GRAFOSKOP, CIASTECZKO, AKAPIT, STRESZCZENIE, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, DOMINANTA STYLISTYCZNA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, TEKSTUALNOŚĆ, FORMUŁKA, EDYCJA, TENDENCYJNOŚĆ, RETUSZ, POZABIBLIJNOŚĆ, EMAKI, AMPLIFIKACJA, KODOWANIE, DEKONSTRUKCJONIZM, KABANOS, DYSKURSYWNOŚĆ, WYRAŻENIE REGULARNE, ADRES HOŁDOWNICZY, RETARDACJA, LIST DEDYKACYJNY, EMACS, KLISZA, TŁUMACZ, KONTRAFAKT, PARAFRAZA, TEKST, KONTEKST, WERS, SZATA TYPOGRAFICZNA, PRZYPIS RZECZOWY, FABULARYZACJA, ALFABET FIKCYJNY, GATUNEK LITERACKI, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, PREPARACJA, PARTIA, WOKALIZA, ADDENDA, IMIĘ, JĘZYK NAUKOWY, KLAWIATURKA, APARAT KRYTYCZNY, DYKTANDO, NAZWISKO ZNACZĄCE, EDYTOR TEKSTU, WYPIS, GRIGORESCU, KOLACJA, RYTM SWOBODNY, REWERT, SZYFR PŁOTOWY, MINIATOR, KOLUMNA, RYTMIZACJA, GRYZMOŁA, EDYTORSTWO NAUKOWE, ŻANR, INTERPRETACJA, DRYF SEMANTYCZNY, RAMKA, AUTOTEMATYZM, POETYKA, STRUKTURA DZIEŁA LITERACKIEGO, STRUKTURA DRAMATYCZNA, PUNKT, SKAZ, FIKCJA LITERACKA, MAKIMONO, HEREZJA PARAFRAZY, SKRÓT, DESKRYPTOR, FAKTURA, TAGER, STRONA INTERNETOWA, GOŁĄBEK, REWIZJA, CZYTANIE WYBIÓRCZE, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, MIĘKKI ENTER, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, GALANTERIA, PARAGRAF, MATERIAŁ ZECERSKI, SĄŻNISTOŚĆ, WSTĘP, JUSTYFIKACJA, BĘKART, ŁAM, SKŁAD, KOPIA, WIERNOŚĆ, ZNAK KOREKTORSKI, USTĘP, KONTEKST, POWTÓRZENIE, SZYFR, MICROSOFT WORD, NAGA PRAWDA, WYJĄTEK, NOTA, SEKCJA, ŁAMY, WIERSZ, DEKONSTRUKTYWIZM, DRUK ROZSTRZELONY, PALCÓWKA, KOMENTATORSTWO, RECEPCJA, WERSET, OPASŁOŚĆ, KANAPKA, BAZGRACZ, DYKTANDO, DRUK, SŁOWO KLUCZOWE, TABULACJA, ADIUSTACJA, DEKLAMACJA, SZTYWNA SPACJA, METATEKST, GARNITUR, TŁUMACZKA, TEATR MUZYCZNY, BOCZEK, ARCYDZIELNOŚĆ, STENOGRAF, ADDENDA, USTĘP, ANAFORYCZNOŚĆ, PASSUS, EUFONIA, FIORYTURA, SŁOWA, SYNTEZA MOWY, PIEŚŃ, LEKCJA, ŚWIAT PRZEDSTAWIONY, METATEKST, ALUZJA LITERACKA, EKRAN WIZYJNY, ŁAM, AKAPIT, WATA, INTERPRETACJA UTWORU LITERACKIEGO, KRETYŃSKOŚĆ, ODSYŁACZ, WERS, EKRANIZACJA, REGISTER, DRUK, URYWEK, MORALIZACJA, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, ODMIANKA, TOST FRANCUSKI, ?ŚWIATŁO.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DODATKI, NP. DO TEKSTU LITERACKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DODATKI, NP. DO TEKSTU LITERACKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ADDENDA dodatki, np. do tekstu literackiego (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ADDENDA
dodatki, np. do tekstu literackiego (na 7 lit.).

Oprócz DODATKI, NP. DO TEKSTU LITERACKIEGO sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - DODATKI, NP. DO TEKSTU LITERACKIEGO. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x