MIESZANIANA HEKSYLU I TROTYLU; MATERIAŁ WYBUCHOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HEKSANIT to:

mieszaniana heksylu i trotylu; materiał wybuchowy (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIESZANIANA HEKSYLU I TROTYLU; MATERIAŁ WYBUCHOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 350

TERMOTRANSFER, EPKA, SAJETA, MATERIAŁ PIROKLASTYCZNY, NASZYWKA, PODBICIE, PODBITKA, ŚLINOCHRON, WELON, SZERŻA, POCHWALSKI, DETONATOR, TERATONA TROTYLU, NADPRZEWODNIK, PODLEW, PATRON, KORDYT, ALBUMINOID, WATA SZKLANA, CEMENT, ASFALT SZTUCZNY, NOŚNIA, WEŁNIAK, NANSUK, FERRIMAGNETYK, SIERAK, KITAJKA, KAMIEŃ BUDOWLANY, ŻÓŁTKO, ZARZEWIE, OTWÓR STRZAŁOWY, MONOKRYSZTAŁ, ŁADUNEK, WATA CELULOZOWA, BRUS, OBRÓBKA PLASTYCZNA, HEKSOLIT, MEGANIT, TWORZYWO SZTUCZNE, ŁADUNEK, KAMIEŃ SZLIFIERSKI, MATERIA, ABRAZJA, MATERIAŁ DOWODOWY, LYDDIT, WATA, PLOMBA, MATERIAŁ BUDOWLANY, NIEWYBUCH, WYRÓB MEDYCZNY, IZOLACJA AKUSTYCZNA, ROZPAŁKA, OKSYLIKWIT, WĘGLIK SPIEKANY, BLOCZEK, SCENARIUSZ, TAMBOREK, PODŁOŻE DRUKOWE, SZCZELIWO, MORENA DENNA, PODPAŁ, OSŁONA TERMICZNA, SKLEROPROTEINA, GLINA BAZALNA, TRANSGEN, FARBA DRUKARSKA, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, MATERIAŁ, KALAN, SPOIWO, KRATA, KLISZA, OSAD FLUWIOGLACJALNY, MATERIAŁ ZECERSKI, ŚLIZG, PARCIAK, FILTR OPTYCZNY, HEKSOGEN, SITO MOLEKULARNE, STOPIWO, STRECZ, MATERIAŁ SKALNY, GLINA ZWAŁOWA, STOPIWO, SZARPIE, PLASTIK, SYNTETYK, PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ, PODSZYCIE, MATERIAŁ ŚCIERNY, NAROST, TROTYL, MELINIT, IMPREGNATOR, GUMA, TEMPERATURA UPAŁU, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, MORENA ABLACYJNA, PROCH, OSŁONKA, PAKLAK, CZOŁÓWKA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, STILON, CERAMIKA, SZARSZA, MEGATONA TROTYLU, MINI-ALBUM, RZAZ, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, KLONOWANIE, HUBKA, OPAŁ, STOPA LODOWCA, KOREK, MATERIAŁ SIEWNY, MORENA, WULKAN EKSPLOZYWNY, BETON, NONAJRON, KOFERDAM, PRYZMA AKRECYJNA, SPOT REKLAMOWY, BETON, TETRYL, PAPIER, CEGŁA, ZASŁONA, KERAMZYTOBETON, KARBON, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, WYCISKANIE, MATERIAŁ, MIKANIT, WYBUCHOWOŚĆ, BURZA PIASKOWA, GASIWO, CECHA PROBIERCZA, GIGATONA TROTYLU, KORESPONDENT, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, TUF, STRZAŁ, MIAŁ, DONARYT, ZŁOŻE FILTRACYJNE, BIEGUN WEGETATYWNY, REFLEKTOR, IZOLACJA CIEPLNA, KIT PSZCZELI, LOFIKS, KOŚĆ SŁONIOWA, BETON KOMÓRKOWY, PROCH, MIKROGUMA, BROSZURKA, KLISZKA, MŁOT, MORENA BOCZNA, PRZĘDZIWO, HEKSANIT, WEŁNA SZKLANA, WYPEŁNIENIE, MIGAWKA, WULKAN, ŚRODEK STRZAŁOWY, AMONAL, AUDYTORKA, STOPA LĄDOLODU, OCIEPLENIE, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, IZOLACJA TERMICZNA, NASYP, NAWIS, SZRAPNEL, STRETCH, WYSKROBINA, WYKRÓJ, EKRAZYT, STIUK, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, NABÓJ, SAMIKA, ŁADUNEK, CARBON, LASTRYKO, SYSTEM TONALNY, CEMENT STOMATOLOGICZNY, POZŁOTA, MINER, GWAJAK, MATERIAŁ, ZATOR PŁUCNY, OBRĘB, SPOIWO BUDOWLANE, MATERIAŁ GENETYCZNY, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, PIANKA POLIURETANOWA, KILOTONA, KARBONIT, MATERIAŁ, TAPETA, ETERNIT, MATERIAŁ, HIPERGOL, LUREKS, NON-IRON, PRACA DOMOWA, STEMPEL, ALUMATOL, SŁOMA, PENTROLIT, WŁOCHACZ, RUBEROID, MATERIAŁ EJEKCYJNY, ELEKTROKORUND, KLINKIER, ZGRZEBŁO, ZAKŁADKA, ASFALT, ASFALTOBETON, GNIOTOWNIK, KILOTONA TROTYLU, TERMOIZOLACJA, GŁOWICA BOJOWA, SZKŁO, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, TROTYL, FILM DOKUMENTALNY, SKÓRA, CEGŁA CERAMICZNA, LEPIK, MONOPAK, KORA, PYŁ WULKANICZNY, STYLON, BOMBA, MARBLIT, POKRYCIE, LIGNINA, WEŁNA MINERALNA, SAMOCHÓD PUŁAPKA, WOJŁOK, EKSTRUZJA, MATERIAŁ, DYNAMIT, TERATOZAUR, KIR, LAK, PODPAŁKA, TAMBOREK, GLINA LODOWCOWA, MINIALBUM, GABARDYNA, BLOK WULKANICZNY, MATERIAŁ WYBUCHOWY, GAĆ, PŁYTA WIÓROWA, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, KARBONIT, DYNAMIT, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, MORENA POWIERZCHNIOWA, ZASŁONA, SERŻA, ASFALTOGUMA, PODŁOŻE MALARSKIE, MATERIA, MATERIAŁ MORENOWY, GIPS, SZARPANKA, SURÓWKA, UROBEK, MINA, BORAZON, ŻAKARD, SKLEROPROTEID, LAKIER, SPOT, INIEKCYJNOŚĆ, GASIWO, SKAŁA WAPIENNA, WYKŁADZINA, FILTR, TAMPON, MATERIAŁ ROZSZCZEPIALNY, CZERŃ, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, OŚRODEK POROWATY, LEKCJA, GWAJAKOWIEC, ROZCIĘCIE, PALIWO JĄDROWE, LAMINAT, IMPREGNAT, LAMINAT, GASIWO, NYLON, METANIT, ?KITAJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 350 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIESZANIANA HEKSYLU I TROTYLU; MATERIAŁ WYBUCHOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIESZANIANA HEKSYLU I TROTYLU; MATERIAŁ WYBUCHOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HEKSANIT mieszaniana heksylu i trotylu; materiał wybuchowy (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HEKSANIT
mieszaniana heksylu i trotylu; materiał wybuchowy (na 8 lit.).

Oprócz MIESZANIANA HEKSYLU I TROTYLU; MATERIAŁ WYBUCHOWY sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - MIESZANIANA HEKSYLU I TROTYLU; MATERIAŁ WYBUCHOWY. Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

x