OBIEKT Z KOSMOSU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UFO to:

obiekt z kosmosu (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: UFO

UFO to:

pojazd kosmitów (na 3 lit.)UFO to:

statek kosmitów (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBIEKT Z KOSMOSU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 195

OKOP, USYTUOWANIE, AGREGAT POMPOWY, INERCJALNOŚĆ, ANTENA SATELITARNA, PINGWINARIUM, PĘTLA, EDYKUŁ, BOŻEK, STAW OSADOWY, HALF PIPE, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, FETYSZ, HALF-PIPE, SZTUCZNA ŚCIANA WSPINACZKOWA, USTNIK, POWŁOKA, SZEŚCIAN, KONTRAST RÓWNOCZESNY, UFO, RAKIETA, WEKTOR, OBIEKT, AZYMUT, WĘZEŁ WSTĘPUJĄCY, ZAKRĘT, POPRZEDNICZKA, WŁÓKNO, SKOCZNIA, KWAZAR, CEL, IMPLEMENTACJA, DUPERKA, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, CIĘŻAR, BRĄZOWY KARZEŁ, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, ZBIÓR ROZMYTY, ARENA, SZTURM, OBIEKT FIZJOGRAFICZNY, TERMINAL KONTENEROWY, SKLEP, RODZAJNIK OKREŚLONY, TOR, KĄT KURSOWY, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, ŁAZIK, BRYŁA, DOM WCZASOWY, DZIEŁO POŚREDNIE, ANIMACJA KOMPUTEROWA, LOT ŚLIZGOWY, OBIEKT WESTCHNIEŃ, WSPOMAGACZ, WAGA, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, HIPERPOWIERZCHNIA, WINNICA NABOTA, SPÓDNICZKA, OBCY, WROTOWISKO, WROTKARNIA, SCHRONISKO TURYSTYCZNE, BUDOWANIE, STUDIO NAGRAŃ, PRZECHOWALNIK, BIAŁY KARZEŁ, SAMOUNICESTWIENIE, PLURALIS, OBIEKT, DUPECZKA, AEDICULA, STRUNA, ODPROMIENNIK, TARTAN, PRĘDKOŚĆ UCIECZKI, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, CELOWNIK, GWIAZDA, OBIEKT, OBIEKT LINIOWY, WYPYCHACZ, WAŁECZEK, ŹRÓDŁO RADIOWE, EGZOTARIUM, OBIEKT REGULACJI, ELEKTROWNIA ATOMOWA, CIĘŻKOŚĆ, MALEŃSTWO, GWIAZDA, CIĘŻAR, WAŁEK, BUDOWLA, WZORZEC, OBIEKT MOSTOWY, UFO, IZOLATORIUM, OKOP, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, TUNEL, KLASA MONOTONICZNA, EDYKUŁA, SAMOZAGŁADA, STAN, KĄT GODZINNY, SKOCZNIA NARCIARSKA, PRZEDMIOT, OBIEKT MATEMATYCZNY, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, AZYMUT, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, DOM STUDENCKI, DIFFERENTIA SPECIFICA, BASEN, OKRĘŻNOŚĆ, ŚWIECA STANDARDOWA, LINGA, WSPINALNIA, OPUSZCZENIE, USYTUOWANIE, SZTYWNY DESYGNATOR, OBIEKT SPORTOWY, SAMOZNISZCZENIE, SCHRON, KWAZAR, PUNKT, KAPSUŁA POWROTNA, ŚWINIA CELEBESKA, PARALIPSA, POMINIĘCIE, ARKA PRZYMIERZA, SESJA, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, PLANETA KARŁOWATA, POPRZEDNIK, OBIEKT FORTYFIKACYJNY, ZAŚWIATY, STAWIANIE, KURYLE, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE, DUPLIKACJA, SAMORÓBKA, AUTODESTRUKCJA, ŚCIANA WSPINACZKOWA, SKŁADOWISKO ODPADÓW, OBIEKT, WOREK, CIAŁO NIEBIESKIE, RZECZ, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, EKOPUNKT, ABEL, BARWA, PRZESTRZEŃ RZUTOWA, SATELITA, LICZBA MNOGA, APORT, BUTWA, PELENG, SAMODESTRUKCJA, OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, OBIEKT NATURALNY, SYMETRIA FIGURY, STRUNA KOSMICZNA, CZARNA DZIURA, PIGUŁA, LOKALIZACJA, TRAWERS, WODOTRYSK, UFO, OBIEKT STEROWANIA, BELKA STARTOWA, OBSZAR WODNY, AMBONA, CIURKADEŁKO, MAKATKA, MIKROSKOPIJNOŚĆ, SPRAWUNEK, OBIEKT, MIŁOŚĆ, OŁTARZYK PRZENOŚNY, OBIEKT KUBATUROWY, PRZEDMIOT, MÓWNICA, SATELITA ENERGETYCZNY, KONDENSATOR FLUIDÓW, PROMIEŃ ŚCIĄGAJĄCY, OBIEKT UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH, RAKIETA, STUDIO NAGRANIOWE, BUNKIER, BRĄZOWY PODKARZEŁ, ?SATELITA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBIEKT Z KOSMOSU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBIEKT Z KOSMOSU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UFO obiekt z kosmosu (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UFO
obiekt z kosmosu (na 3 lit.).

Oprócz OBIEKT Z KOSMOSU sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - OBIEKT Z KOSMOSU. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

x