POLA KRZYŻÓWKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRATKI to:

pola krzyżówki (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRATKI

KRATKI to:

areszt lub zakład karny, miejsce odosobnienia skazanych lub podejrzanych o popełnienie przestępstwa (na 6 lit.)KRATKI to:

powinien za nie trafić przestępca (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POLA KRZYŻÓWKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 217

GREEN, CHEMIA KWANTOWA, DRUCZEK, GAMMA, OBRONA, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, BOZON HIGGSA, FOTON, DARNIÓWKA ZWYCZAJNA, SILNIK INDUKCYJNY, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, INDUKTYWNOŚĆ, OE, MYSZ ZAROŚLOWA, MAXWELL, CZARNY LUD, TUSZ, LODOWIEC DOLINNY, KOŁOWY, TYLDA, MIEDZA, PAK, STRUMIEŃ, ANTYKWARK, KRATKI, ZBIÓR, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, KRET, MOD, PRĄD ELEKTRYCZNY, AGUTI, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, ZJAWISKO GUNNA, POLE JEDNORODNE, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, ERSTED, ŹRÓDŁO POLA, WIDZENIE LUNETOWE, POLARYZACJA ELEKTRYCZNA, STELLARATOR, PRAWO BIOTA-SAVARTA, DZIESIĘCINA SNOPOWA, PASEK MAGNETYCZNY, SKALAR, WÓZ ASENIZACYJNY, PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMI, ODŁOGI, STRUMIEŃ ELEKTRYCZNY, DOŁEK, ELEKTROLOKACJA BIERNA, OBROTOWY, KWARCÓWKA, MAGNETOGRAF, DARNIÓWKA POSPOLITA, WIELKOSZCZUR, EMISJA POLOWA, BOSKA CZĄSTKA, STANDARD EMISYJNY, NACHYLENIE MAGNETYCZNE, POLA, CZARNA DZIURA, OBRONA, UROCZYSKO, SĘDZIA LINIOWY, SKŁAD, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, JONOFOREZA, KILOMETR KWADRATOWY, SKALA INWERSJI, PODATNOŚĆ MAGNETYCZNA, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, WYŁADOWANIE ELEKTRYCZNE, WIELKOŚĆ SKALARNA, RAKSA, MULTIPLET WIDMOWY, GAŁĄŹ, POLA, SIEWNIK RZUTOWY, RAKSA, JOLKA, HASŁO, SAD, SPŁACHEĆ, IGŁA MAGNETYCZNA, ODCINEK, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, OERSTED, KUCZKA, DRYF, ELEKTRORECEPCJA, EPOKA PALEOMAGNETYCZNA, TERCJA, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, DZIKIE POLA, ERSTED, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, PIONEK, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, BURZA MAGNETYCZNA, PRZEPIÓRKA, GEODEZJA SATELITARNA, SEPTYMA, ELEKTROLOKACJA CZYNNA, SIŁA MAGNETOMOTORYCZNA, KRATKI, POLARYZACJA JONOWA, TRÓJPOLÓWKA, KRZYŻÓWKA, KUTER TORPEDOWY, BIELINEK RZEPNIK, MAGNETYZACJA SZCZĄTKOWA, NABIEGUNNIK, MASZYNA TURINGA, PRZENIKALNOŚĆ MAGNETYCZNA, MASKONY, PODATNOŚĆ ELEKTRYCZNA, SWATKA, FAŁSZYWA PRÓŻNIA, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, SZCZELINA BRZEŻNA, BIEGUN MAGNETYCZNY, ASYSTA GRAWITACYJNA, ELEKTROLUMINESCENCJA, BIEGUN, POLE SIŁOWE, POŁAĆ, AREAŁ, OŚWIETLENIE, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, INDUKCYJNOŚĆ, MAGNES, CHOROBA MIKROFALOWA, WYŁADOWANIE, ARMATA, RETINOPATIA, KM2, JEDNOPOLÓWKA, ŻNIWIARZ, MATA, MAGNETYCZNOŚĆ, DIAMAGNETYK, RADIOLOGIA, KACZKA DOMOWA, INDUKCJA ELEKTROSTATYCZNA, MEZOFIT, TWIERDZENIE STOKESA, POLA ELIZEJSKIE, KRATKA, INKLINACJA MAGNETYCZNA, POLARYZACJA ATOMOWA, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, PARAMAGNETYK, RENTA STRUKTURALNA, GRADIENT, CHOMIK SYRYJSKI, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, TRASZKA OGNISTA, TRASZKA JAPOŃSKA, NAPIĘCIE, KOMORA POGŁOSOWA, WYSOKOŚĆ NORMALNA, WAZOW, BORDER, LAMPA KWARCOWA, FALKA, STRUNA, SEKSTA, FALA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, PRĄD PRZESUNIĘCIA, BADYLARKA, RUSAŁKA, WOLTAŻ, KONWENT, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, MIKROFON CEWKOWY, SPALONY, ODWRÓT, BIOMAGNETYZM, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, PSYCHOTERAPIA GESTALT, MAGNETOSTRYKCJA, PARAMAGNETYZM, DRYF SEMANTYCZNY, IBIS BIAŁY, CZUJNIK MAGNETYCZNY, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, PRZEPIÓRKA, ELEKTRODYNAMIKA KWANTOWA, DIAMAGNETYZM, KRATA, POGNÓJ, INDUKCJA ELEKTRYCZNA, CHROMODYNAMIKA KWANTOWA, ZJAWISKO BARKHAUSENA, SILNIK SYNCHRONICZNY, NATĘŻENIE OŚWIETLENIA, WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA, KORYTARZ EKOLOGICZNY, AUT, KRATKI, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, BOZON CECHOWANIA, WIDZENIE PERYFERYJNE, NATĘŻENIE POLA ELEKTRYCZNEGO, PEPITKA, TRANZYSTOR POLOWY, KRET EUROPEJSKI, BIAŁOBRZESKL, DIATERMIA, WĘŻYK, ?ŚCIGACZ TORPEDOWY.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POLA KRZYŻÓWKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POLA KRZYŻÓWKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRATKI pola krzyżówki (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRATKI
pola krzyżówki (na 6 lit.).

Oprócz POLA KRZYŻÓWKI sprawdź również:

upodobanie do rozrywek, zabawy, imprez ,
młody pęd krzewów do wegetatywnego rozmnażania się, m.in. maliny, winorośl ,
belka utrzymująca strop ,
turecki podpułkownik ,
Allium cyaneum - gatunek rośliny z rodziny amarylkowatych ,
zbiór wszystkich takich par uporządkowanych (a, b), że a należy do zbioru A i b należy do zbioru B ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
eufemistycznie - sytuacja kompletnego chaosu ,
górny, lekki pokład na statku wodnym ,
stan w środkowej części USA, na Wielkich Równinach, obszar 200 tys.km2,stolica Lincoln ,
styl architektoniczny wprowadzony przez Stanisława Witkiewicza w latach 90. XIX wzorowany na tradycyjnym budownictwie górali podhalańskich i wzbogacający je elementami secesji ,
organizator wystawy lub osoba, która użycza eksponatów ,
niewielki projekt, wytwór multimedialny (np. filmik, nagranie, krótka płyta), który ma być formą demonstracji (demo) ,
narzędzie rolnicze w postaci grzebienia osadzonego na trzonku, służące do grabienia ,
specjalnie powołany zespół pracowników zakładu gazowniczego, mający na celu podjęcie działań w nagłych przypadkach ulatniania się gazu ziemnego w miejscach do tego nieprzeznaczonych ,
chromosom determinujący płeć u rozdzielnopłciowych organizmów eukariotycznych ,
magnat ,
szczególna, trwała forma poświęcenia życia Bogu, definiowana w prawie kanonicznym ,
wiatr wiejący nad jeziorem Garda ,
pluskwiak równoskrzydły z podrzędu czerwców, szkodniki upraw; sadów ,
krzywa trójwymiarowa zakreślona przez punkt poruszający się ze stałą prędkością po tworzącej walca lub stożka, który obraca się jednocześnie ze stałą prędkością kątową wokół swej osi ,
w taoizmie: zasada leżąca u podstawy wszechświata, rządząca przyrodą wraz ze społeczeństwem jako jej częścią ,
zdrobniale - kot, zwierzę domowe ,
liczba obiektów, które - ustawione w regularnej trójkątnej siatce - mogą utworzyć kształt wypełnionego trójkąta równobocznego, w którego boku stoi n obiektów ,
okrągły opłatek będący przedmiotem ofiary mszalnej ,
miasto w europejskiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Kamą ,
pogląd, że Bóg stworzył wszechświat w akcie creatio ex nihilo ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej w płn. części Sachalinu, ośrodek eksploatacji ropy naftowej ,
miasto ze słynnym całunem

Komentarze - POLA KRZYŻÓWKI. Dodaj komentarz

6+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast