Co to znaczy ad hoc?

Co to znaczy ad hoc? Jakie jest dokładnie znaczenie tego zwrotu? Co komunikuje i w jakich okolicznościach można go wykorzystać? Już na pierwszy rzut oka widać, że są to słowa obcego pochodzenia. Nie stanowią też zapewne stałego elementu zwykłych rozmów czy szerzej codziennej komunikacji. Niewątpliwie jednak warto wiedzieć, co konkretnie oznacza przywołane wyrażenie. Postaramy się to więc wyjaśnić. Poniżej rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Ad hoc – co to znaczy?

Znaczenie wyrażenia AD HOC jest następujące:
do tego, specjalnie w tym celu, doraźnie, ogólnego zastosowania, bez przygotowania.

Przykłady użycia:
Brak pracy próbował usprawiedliwić stworzoną ad hoc koncepcją o wysokim bezrobociu w mieście.
Nie przemyślałaś tego dobrze, a teza wysunięta ad hoc niczego nie tłumaczy.
Zespół zajmujący się tą sprawą został powołany ad hoc.

Wyrażenia AD HOC używa się zwykle w sytuacjach, kiedy chce się podkreślić, że coś zostało stworzone lub wymyślone do realizacji jakiegoś doraźnego celu. Zwrot służy więc wyrażeniu, że coś powstało bez wcześniejszego przygotowania, bo raczej w reakcji na zaistniałą sytuację, na potrzebę danej chwili itd.

Ad hoc – znaczenie i pochodzenie zwrotu

Wyrażenie AD HOC znaczy – jak już powyżej wspomniano – bez przygotowania, doraźnie, specjalnie w tym celu itp. Same słowa AD HOC pochodzą natomiast z łaciny. Oznaczają dosłownie "do tego". Poprawnie wymawia się je jako ad hok.
Przy okazji warto wspomnieć, że w języku funkcjonują również inne łacińskie zwroty o podobnej budowie. To np. ad absurdum (do absurdu – zwrot służący do wyrażenia niedorzeczności czyjegoś sposobu rozumowania), ad acta (do akt – oznacza odłożenie jakiejś sprawy na później, występuje także w dosłownym sensie), ad personam (do osoby – służy podkreśleniu, że czyjaś wypowiedź dotyczy prywatnych spraw jakiejś osoby, a nie poruszanego tematu), ad vocem (w sprawie, o której właśnie mowa), ad rem (do rzeczy – zwrot kończący dygresję, sygnalizujący przejście do zasadniczej treści wypowiedzi) itd.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast