Co to znaczy manna z nieba?

Co to znaczy manna z nieba? Jakie jest dokładne znaczenie tego wyrażenia? Co komunikuje i kiedy się go używa? Zwrot niewątpliwie nie jest nam zupełnie obcy. Nie raz przecież można go w różnych sytuacjach usłyszeć. Tymczasem wiele osób wciąż nie wie, co tak naprawdę oznacza. Z całą pewnością warto więc dowiedzieć się tego. Zwłaszcza że skojarzenie z drobną kaszką nie jest w tym kontekście do końca słuszne. Poniżej rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Manna z nieba – co to znaczy?

Znaczenie wyrażenia MANNA Z NIEBA jest następujące:
coś dobrego, co otrzymujemy bez większego wysiłku, nieoczekiwana pomoc i wsparcie, niespodziewane korzyści i zyski.

Przykłady użycia:
Nigdy nie garnął się do pracy, zawsze liczył na mannę z nieba.
Brała życie we własne ręce, nie czekała na mannę z nieba.
Spadło to na mnie jak manna z nieba, byłam bardzo szczęśliwa.

Określenie MANNA Z NIEBA dotyczy więc czegoś niezasłużonego, czegoś przychodzącego bez większego wysiłku, niewymagające starania. To jakieś nieoczekiwane profity, niespodziewane korzyści, a nawet cudowny dar. Na mannę z nieba można liczyć i czekać. Zwykle to jednak coś spada na nas jak manna z nieba – czyli zupełnie nieoczekiwanie.

Manna z nieba – znaczenie i pochodzenie

MANNA Z NIEBA to – jak już powyżej wspomniano – coś dobrego, pozytywnego, co otrzymuje się niespodziewanie. To jakieś nieoczekiwane zyski, korzyści itd. Warto przy tym również wiedzieć, że fraza ta ma – jak wiele innych zadomowionych w języku – swoje biblijne korzenie. W Piśmie Świętym manna to bowiem cudowny pokarm zrzucany z nieba przez Boga dla Izraelitów podczas ich długiej wędrówki przez pustynię. Wędrowcy otrzymywali go każdego dnia aż do momentu dojścia do Ziemi Obiecanej. Manna z nieba stanowi więc znak interwencji i wsparcia od Boga. Jest symbolem bożej pomocy, a także zapowiedzią Eucharystii.
Samo słowo MANNA pochodzi natomiast z łaciny od łac. mannaz. Pierwotnym źródłem wyrazu jest zaś hebrajskie słowo mān oznaczające "dar".

Zobacz również - co znaczy

Quantcast