Co to znaczy exodus?

Co to znaczy exodus? Jakie jest dokładne znaczenie tego słowa? Do czego odnosi się to pojęcie? Co nazywa i kiedy można je zastosować? Już na pierwszy rzut oka widać, że nie jest to wyraz rodzimy. Z całą pewnością musi więc wywodzić się z języka obcego. Warto zatem dowiedzieć się, co konkretnie oznacza. Poniżej podajemy definicję słowa i informacje na temat jego pochodzenia. Rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Exodus – co to znaczy?

Znaczenia słowa EXODUS są następujące:

1) Księga Wyjścia – część Biblii, druga księga Starego Testamentu,

2) masowe wyjazdy, masowe wyjście, masowa emigracja.

Przykłady użycia:
W mediach można dziś przeczytać o exodusie ludności z terenów zagrożonych powodzią.
Biblijny Exodus opowiada o życiu Mojżesza, świętego proroka i przywódcy Izraelitów.
Wraz z pierwszym dniem wakacji rozpoczął się exodus urlopowiczów.

EXODUS to więc – jak już powyżej wspomniano – Księga Wyjścia. Jest to biblijna księga opisująca wyjście Żydów z niewoli egipskiej. Opowiada o Mojżeszu – jednej z najważniejszych postaci Starego Testamentu, wielkim przywódcy ludu Izraela. Można tam przeczytać również o plagach egipskich, przymierzu na górze Synaj, dziesięciu przykazaniach itd. Księga ta należy do Starego Testamentu – to część Pięcioksięgu Mojżesza.
Dziś znaczenie słowa nie ogranicza się jednak do biblijnego kontekstu. Z całą pewnością warto więc także wiedzieć, że wyraz ma jeszcze inny, przenośny sens. Exodusem czasem nazywa się również masowe wyjazdy lub ucieczkę ludności z jakiegoś terytorium.

Exodus – pochodzenie słowa

Jak już powyżej wyjaśniano, termin EXODUS ma dwa znaczenia. To inaczej Księga Wyjścia, czyli biblijna księga opisująca wyjście Izraelitów z Egiptu. W ten sposób nazywa się też niekiedy masowe wyjście czy masową emigrację. Samo słowo pochodzi natomiast z greki (grec. eksodos), skąd przeszło do łaciny (łac. exodus). Poprawnie wymawia się je jako egzodus.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast