Co to znaczy bynajmniej?

Co to znaczy bynajmniej? Jakie jest dokładnie znaczenie tego słowa? Co wyraża i kiedy można je zastosować? Czy może być używane zamiennie z podobnie brzmiącym wyrazem „przynajmniej”? Z całą pewnością słowo to nie jest nam zupełnie obce, choć zwykle klasyfikuje się je jako „książkowe”. Okazuje się przy tym, że wiele osobom przysparza sporo trudności. Warto więc dowiedzieć się, co konkretnie oznacza i jaki jest zakres jego zastosowania.

Bynajmniej – co to znaczy?

Znaczenie słowa BYNAJMNIEJ jest następujące:
wręcz przeciwnie, wcale nie, w żadnym razie, ani trochę, zupełnie, absolutnie nie itp.

Przykłady użycia:
– Jesteś głodny? – Bynajmniej!
Nie zamierzam bynajmniej dłużej tego słuchać.
Nie twierdzę bynajmniej, że musisz to zrobić, ale nie zaszkodzi spróbować.
– Jesteś na mnie zła? – Bynajmniej.

Wyraz BYNAJMNIEJ wyraża przeczenie. Może stanowić odpowiedź na pytanie o rozstrzygnięcie – ma przy tym bardziej kategoryczny charakter niż samo „nie”. Wykorzystywane jest jako wzmocnienie, podkreślenie czy zaakcentowanie swojego stanowiska – wówczas mówiący może z naciskiem zaprzeczyć treści zdania.
BYNAJMNIEJ występuje więc jako partykuła wzmacniająca przeczenie zawarte w wypowiedzi. Często też pełni funkcję wykrzyknika będącego przeczącą odpowiedzią na pytanie. Słowo to niezbyt często występuje w języku potocznym. Jest charakterystyczne dla stylu książkowego – można je spotkać w literaturze czy publicystyce.

Bynajmniej – znaczenie, częste błędy

Słowo BYNAJMNIEJ – jak już powyżej wspomniano – wyraża przeczenie. Co ciekawe, jest nagminnie mylone z innym, podobnie brzmiącym wyrazem – mowa o słowie „przynajmniej”. Konsekwencją są zaś rażące błędy i zupełnie bezsensowne konstrukcje.
Należy więc mocno podkreślić, że znaczenia i funkcje obu słów są różne – „przynajmniej” oznacza „chociaż, choć, co najmniej”. Warto także zwrócić uwagę, że oba wyrazy mają inną łączliwość składniową. Słowo BYNAJMNIEJ wymaga przeczenia – powinien towarzyszyć mu zaprzeczony czasownik lub wyraz „nie”.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast