Co to znaczy róg obfitości?

Co to znaczy róg obfitości? Jakie jest dokładne znaczenie tego wyrażenia? Co konkretnie nazywa? W jakich sytuacjach i okolicznościach można go użyć? Wiele osób nie zna znaczenia zwrotu, choć trudno powiedzieć, żeby był on nam całkowicie obcy. Jeśli zaś kojarzy nam się z dostatkiem i bogactwem, to jesteśmy na dobrym tropie. Poniżej wyjaśniamy, co oznacza przywołana fraza. Podajemy również informacje na temat jej pochodzenia.

Róg obfitości – co to znaczy?

Znaczenie wyrażenia RÓG OBFITOŚCI jest następujące:
niewyczerpane źródło dóbr, bogactwa, korzyści, dostatku.

Przykłady użycia:
Mój portfel nie jest niestety rogiem obfitości.
Niektórym wydaje się, że budżet naszego miasta jest jak róg obfitości.
Tamtejsze targowiska były istnym rogiem obfitości.

Wyrażenie RÓG OBFITOŚCI nazywa zatem coś, co stanowi źródło dostatku, dobrobytu, zasobności. Dziś często używane jest w kontekście dóbr materialnych, szczególnie pieniędzy. Fraza RÓG OBFITOŚCI funkcjonuje często jako symbol nieprzebranego bogactwa. To synonim dobrobytu, pełni, płodności, mnogości. Oczywiście samo określenie nie wzięło się znikąd i nie jest tylko pomysłowym połączeniem wyrazów. O pochodzeniu zwrotu piszemy poniżej.

Róg obfitości – znaczenie i pochodzenie zwrotu

RÓG OBFITOŚCI to, jak już powyżej wspomniano, niekończące się źródło dostatku i bogactwa. Jest to związek frazeologiczny, który - jak wiele innych dobrze zadomowionych w języku i świadomości zwrotów - ma rodowód mitologiczny. Konkretnie pochodzi zaś z mitologii greckiej.

To inaczej Róg Amalei, atrybut Plutosa i Dionizosa będących patronami płodności ziemi, obfitości, bogactwa. W mitologii był to stale napełniający się płodami ziemi ułamany róg kozy Amaltei, karmicielki Zeusa. Róg miał cudowną moc – wypełniał się tym, czego życzył sobie jego właściciel. Tym samym nigdy nie był pusty.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast