Co to znaczy wieża Babel?

Co to znaczy wieża Babel? Jakie jest znaczenie tego zwrotu? Co nazywa i w jakich okolicznościach można go używać? Z całą pewnością nie jest to zupełnie obce dla nas wyrażenie. Być może niektórym z nas przywodzi nawet na myśl pewne skojarzenia – jeśli zresztą myślimy w tym kontekście o Biblii, to są one całkiem słuszne. Okazuje się jednak, że nie każdy wie, co konkretnie oznacza przywołana fraza. Poniżej podajemy więc znaczenie zwrotu i informacje na temat jego pochodzenia.

Wieża Babel – co to znaczy?

Znaczenie wyrażenia WIEŻA BABEL jest następujące:
zamęt, sytuacja chaosu, niemożność lub niezdolność porozumienia się.

Przykłady użycia:
Zawsze powtarzał, że polityka to taka współczesna wieża Babel.
Ten kraj to istna wieża Babel.
Motywem przewodnim opowiadania jest biblijna wieża Babel.

Wyrażenia WIEŻA BABEL użyć można więc w kontekście sytuacji, w której ludzie z jakichś względów nie mogą lub nie potrafią się ze sobą porozumieć. To również określenie zbiorowiska ludzi mówiących różnymi językami.

Wieża Babel – znaczenie i pochodzenie zwrotu

Wyrażenie WIEŻA BABEL to – jak już powyżej wspomniano – zamieszanie i chaos, niemożność lub niezdolność do porozumienia się między sobą, a także wielojęzyczne zbiorowisko ludzi. Zwrot ten – jak zresztą mnóstwo innych, dobrze zadomowionych w naszym języku i często przez nas używanych – ma rodowód biblijny. Pochodzi ze Starego Testamentu, konkretnie z Księgi Rodzaju. Mowa tam o potomkach Noego, którzy postanowili zbudować wieżę ze szczytem sięgającym nieba. Budowla była przy tym wyrazem pychy wobec Boga. Stwórca, zstąpiwszy na ziemię, aby zobaczyć ten monumentalny obiekt, pomieszał jednak ludziom języki. Sprawiło to, że dalsza współpraca budowniczych stała się niemożliwa – od tego momentu ludzie nie mogli się bowiem ze sobą porozumieć. Tym samym budowla nie została nigdy ukończona.
Warto również wspomnieć, że historia ta stanowi uzasadnienie różnic językowych między ludźmi. Sama nazwa Babel pochodzi zaś z języka hebrajskiego i oznacza „pomieszanie, zmieszanie”.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast