Co to znaczy wdowi grosz?

Co to znaczy wdowi grosz? Jakie jest dokładne znaczenie tego wyrażenia? Co komunikuje i w jakich okolicznościach wypada je zastosować? Być może zwrot nie jest nam wcale zupełnie obcy. Wiele osób nie potrafi jednak wyjaśnić, co konkretnie oznacza. Warto więc się tego dowiedzieć. Poniżej podajemy informacje na temat znaczenia i pochodzenia przywołanej frazy.

Wdowi grosz – co to znaczy?

Znaczenie wyrażenia WDOWI GROSZ jest następujące:
niewielka kwota ofiarowana bezinteresownie przez osobę niezamożną, przekazana z dobroci, a nawet kosztem dużych wyrzeczeń.

Przykłady użycia:
Na ten cel przekazała swój wdowi grosz.
Dzięki wdowim groszom ludzi z całego miasta udało nam się sfinansować to przedsięwzięcie.
Potrafił dać swój ostatni wdowi grosz, żeby im pomóc.

Fraza WDOWI GROSZ nazywa więc stosunkowo mały datek pieniężny czy ofiarę, które ktoś przekazuje z czystej dobroci i życzliwości na jakiś cel. Kluczowe jest tu położenie ofiarodawcy – to osoba niezamożna, która gotowa jest na wyrzeczenia. WDOWI GROSZ to zatem rodzaj wsparcia udzielanego zupełnie bezinteresownie przez kogoś zdolnego do poświęcenia dla innych, kogoś kto za cenę wyrzeczenia chce wesprzeć drugą osobę czy osoby. Szczególnie istotna jest tu dobroć, życzliwość, wrażliwość na potrzeby innych. Osobą przekazującą swój WDOWI GROSZ kieruje więc szlachetność i wielkoduszność – datek ofiarowywany jest z dobrego serca.

Wdowi grosz – znaczenie i pochodzenie zwrotu

WDOWI GROSZ to – jak już powyżej wspomniano – niewielki datek ofiarowany przez ubogą osobę, którą kieruje wyłącznie dobroć i życzliwości. Jest to związek frazeologiczny o biblijnym rodowodzie.

Zwrot nawiązuje konkretnie do Ewangelii wg św. Marka i Ewangelii św. Łukasza. Mowa tam o ubogiej wdowie, która wrzuciła dwa szelążki (tj. grosz) do skarbony w świątyni. Stanowiło to dla niej jednak ogromne wyrzeczenie – ta niewielka kwota była bowiem wszystkim, co kobieta posiadała. Zostało to zresztą zauważone przez Jezusa, który powiedział, że datek wdowy jest więcej wart niż te przekazane przez zamożnych ofiarodawców – Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast