Co to znaczy alleluja?

Co to znaczy alleluja? Jakie jest dokładne znaczenie tego słowa i w jakich okolicznościach można go używać? Z całą pewnością wielu osobom wyraz ten przywodzi na myśl skojarzenia związane z religią. Całkiem zresztą słusznie. Radosne „alleluja” można przecież często usłyszeć w kościele. Występuje też w treści życzeń wielkanocnych. Niewątpliwie warto więc wiedzieć, co konkretnie słowo to oznacza i dlaczego stosowane jest w przywołanych kontekstach.

Alleluja – co to znaczy?

Znaczenia słowa ALLELUJA są następujące:

Przykłady użycia:
Na koniec mszy wybrzmiało uroczyste alleluja.
Chwalmy Pana, Alleluja!
Życzę ci Wesołego Alleluja.

Słowa ALLELUJA to zatem słowo będące wyrazem radości czy też triumfu – w Kościołach chrześcijańskich bardzo często zaczyna lub kończy psalmy i pieśni śpiewane na chwałę i uwielbienie Boga. To także wezwanie do sławienia Boga i złożenia mu hołdu. Jest więc rodzajem zaproszenia czy apelu skierowanego do modlących się osób nawołującym do oddania czci Panu i Stwórcy. W Kościele słowo wykorzystywane jest podczas całego roku liturgicznego, ale szczególnie często pojawia się w okresie wielkanocnym.

Nietrudno również dostrzec, że wyraz ALLELUJA nierzadko pojawia się w treści życzeń wielkanocnych – nie raz usłyszeć przecież można, jak ktoś nam życzy „Wesołego Alleluja”, co oznacza tyle co „Wesołych świąt Wielkanocy”. W tym kontekście słowo jest więc synonimem Wielkanocy. Sam zwrot „Wesołego Alleluja” ma zaś postać sfrazeologizowaną, czyli występuje jako utarte i stałe połączenie wyrazowe.

Alleluja – znaczenie i pochodzenie słowa

Teraz, kiedy już wiemy, co oznacza ALLELUJA, warto również wspomnieć pochodzeniu wyrazu. Ten pochodzi mianowicie z języka hebrajskiego – Hallelū-Jāh znaczy dosłownie „Chwalcie Jahwe” i ma źródło w Biblii. Warto również zauważyć, że słowo ALLELUJA w pewnym momencie wykroczyło poza kontekst religijny, wchodząc na teren kultury i sztuki, pojawia się np. w tekstach wielu piosenek. W języku potocznym pełni rolę okrzyku radości. Na koniec nie zaszkodzi wspomnieć o znanym współcześnie powiedzeniu „Alleluja i do przodu” będącym rodzajem zachęty, pokrzepienia, otuchy. Stosowane jest w celu motywacji czy zachęcenia kogoś do czegoś.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast