Co to znaczy ambiwalentny?

Co to znaczy ambiwalentny? Jakie jest dokładne znaczenie tego słowa? Kiedy się go używa i co w ten sposób możemy określić? Z całą pewnością wyraz nie jest nam zupełnie obcy, choć dla niektórych może brzmieć dość zagadkowo. Warto więc dowiedzieć się, co konkretnie oznacza. Poniżej przedstawiamy definicję przywołanego określenia.

Ambiwalentny – co to znaczy?

Znaczenie słowa AMBIWALENTNY jest następujące:
zawierający elementy przeciwstawne, dwuznaczny.

Przykłady użycia:
Mam do tego mocno ambiwalentny stosunek.
Spektakl wzbudził w nim wyraźnie ambiwalentne emocje.
Sytuacja okazała się ambiwalentna.

Wyrazu AMBIWALENTNY używamy więc, kiedy mamy na myśli, że coś zawiera przeciwstawne sobie elementy. Ambiwalentny może być stosunek, pogląd albo charakter. Ambiwalentną nazywamy też niekiedy ocenę, sytuację, wartość, emocję albo postawę. Czasami określamy tak również stanowisko, zachowanie, podejście czy znaczenie.

Zasadniczo chodzi o jednoczesne występowanie sprzecznych uczuć, emocji, postaw, pragnień etc. w stosunku do tych samych osób, zdarzeń, przedmiotów itd. Czasami zdarza się przecież, że coś/ktoś wywołuje w nas zarówno radość, jak i smutek, albo jednocześnie miłość i nienawiść. Niekiedy czyjeś zachowanie czy postępowanie jest na tyle niejednoznaczne i trudne do jakiejkolwiek oceny czy kwalifikacji, że nie wiadomo, co nim myśleć i sądzić. Czasami też żywiony do czegoś czy kogoś stosunek z jednej strony objawia się fascynacją, natomiast z drugiej jest pełen niechęci. To też przeżywanie przeciwstawnych sobie pragnień dotyczących tej samej osoby czy rzeczy.

Ambiwalentny – pochodzenie słowa i jego synonimy

Słowo AMBIWALENTNY pochodzi z łaciny – łac. ambō (obydwa) + łac. valens (silny; odważny; zdrowy; skuteczny, znaczący, mający sens).

AMBIWALENTNY to inaczej: dwuznaczny, niejednoznaczny, dwoisty, dwuwartościowy, dwojaki, mieszany. Warto zresztą korzystać z podanych synonimów w celu uniknięcia powtórzeń i dla urozmaicenia wypowiedzi. Należy jednak zawsze dobrze się zastanowić przy wyborze wyrazów bliskoznacznych i wziąć pod uwagę kontekst, żeby wybrany synonim rzeczywiście oddawał sens tego, co chcemy wyrazić.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast