Co to znaczy asap?

Co to znaczy asap? Jakie ma znaczenie ten zagadkowy skrót i w jakich okolicznościach można go używać? Nietrudno zauważyć, że w ostatnich latach zwrot bardzo zyskał na popularności. Trzeba jednak wiedzieć, że wywodzi się on z określonego środowiska, którego członkowie posługują się branżowym żargonem. Niewątpliwie warto więc poznać znaczenie skrótu. Poniżej wyjaśniamy, co dokładnie oznacza „asap” i w jakich sytuacjach się go stosuje.

ASAP – co to znaczy?

Zwrot ASAP to skrót od angielskiego wyrażenia „as soon as possible”, co po polsku oznacza dosłownie „tak szybko, jak to tylko możliwe”.
Wyrażenie dotyczy więc zadań, które powinny zostać natychmiast wykonane. Kiedy ktoś używa skrótu „asap”, często ma na myśli znaczenie „na wczoraj” – czyli chodzi o zadania, które mają być gotowe jak najszybciej, już, zaraz.

Zwrot „asap” jest wyrażeniem wywodzącym się z języka dużych międzynarodowych firm, tzw. korporacji. Ich pracownicy posługują się określonym slangiem branżowym, zwanym nawet niekiedy korpomową.

Co oznacza skrót ASAP i kiedy się go używa?

Wyrażenie ASAP najczęściej usłyszeć można w komunikacji korporacyjnej, czyli języku stosowanym przez pracowników potężnych firm o zasięgu międzynarodowym (tzw. korporacji). Funkcjonuje tam zresztą również sporo innych angielskich skrótowców, gdzie „asap” to tylko jeden z nich. Każdego dnia pracownicy korporacji posługują się bowiem wieloma branżowymi zwrotami, których znaczenie dla osób z zewnątrz może być bardzo zagadkowe. Ich źródłem jest zwykle brak polskich odpowiedników o tak skondensowanej formie.

Dziś skrót „asap” wyszedł zresztą poza hermetyczne środowisko osób używających korpomowy. Wykorzystywany jest również w sieci, najczęściej w dyskusjach internetowych. Także w tym kontekście jego stosowanie, podobnie jak innych skrótów, wynika z potrzeby ekonomii komunikacji i języka, czyli pewnej dążności do minimalizacji słów i zaoszczędzania czasu poświęcanego na sformułowanie odpowiedzi do odbiorcy.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast