Co to znaczy asertywny?

Co to znaczy „asertywny”? Jaka jest dokładna definicja tego słowa? I kogo możemy w ten sposób określić? Nietrudno zauważyć, że w ostatnim czasie sporo się mówi o asertywności. Zwykle usłyszeć o niej można w kontekście umiejętności stanowczego mówienia „nie”. Okazuje się jednak, że wiele osób ma kłopot z precyzyjnym zdefiniowaniem przywołanych pojęć. Poniżej wyjaśniamy więc, co naprawdę znaczy bycie asertywnym.

Asertywny – co to znaczy?

Definicja słowa ASERTYWNY jest następująca:
potrafiący mówić otwarcie o swoich uczuciach, potrzebach i opiniach.

Przykłady użycia:
Zawsze wiedziałam, że jesteś mało asertywny.
Bycie asertywnym to dla mnie bycie kimś, kto wie, czego chce.
Mówił, że jest asertywny, ale nigdy nie umiał nikomu odmówić.

Bycie ASERTYWNYM oznacza więc umiejętność zdecydowanego i jednoznacznego wyrażania swoich poglądów, a także szczerego i bezpośredniego mówienia o swoich uczuciach, emocjach i potrzebach. Co więcej, to również wymaganie respektowania własnych praw bez naruszania praw innych oraz zachowanie szacunku dla poglądów innych osób.

To zatem – wbrew obiegowej opinii – nie tylko zdolność do stanowczego mówienia „nie”, czyli umiejętność odmawiania, choć jest to zapewne składowa definicji omawianego pojęcia.

Asertywny – kim jest człowiek asertywny?

Osoba asertywna to – jak już powyżej wspomniano – ktoś, kto potrafi jasno i zdecydowanie mówić o tym, czego potrzebuje i chce i o tym, co czuje i myśli. Wymaga przy tym poszanowania dla swoich poglądów, nie naruszając praw, które przynależą innym. Asertywnym można być więc zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym – właściwie na każdej płaszczyźnie życia.

Omawiany przymiotnik przywodzi na myśl popularny dziś termin, który często pojawia się w kontekście psychologii – chodzi mianowicie o asertywność. Pojęcie to określa postawę cechującą się otwartością i zdecydowaniem w wyrażaniu własnych opinii, potrzeb i uczuć. Innymi słowy to posiadanie własnego zdania i umiejętność jego swobodnego wyrażania, a także zdolność do bezpośredniego artykułowania swoich potrzeb i uczuć.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast