Co to znaczy ceo?

Co to znaczy CEO? Jakie jest dokładne znaczenie tego skrótu? Z całą pewnością znają go osoby pracujące w dużych korporacjach. To zresztą tylko jedno z wielu tego rodzaju wyrażeń, jakich używa się w środowisku firm o zasięgu międzynarodowym. Okazuje się jednak, że dla ludzi spoza tych kręgów takie skróty pozostają zagadką. Warto więc dowiedzieć się, co oznacza zwrot CEO i kiedy się go używa.

CEO – co to znaczy?

Skrót CEO pochodzi od angielskich słów „Chief Executive Officer”, które można przetłumaczyć jako „prezes zarządu”. W języku polskim w tym kontekście często używa się zamiennie jeszcze takich określeń jak „dyrektor generalny” albo „dyrektor zarządzający”.

Skrót CEO nazywa najważniejszą osobę w przedsiębiorstwie, która zajmuje najwyższe stanowisko – jej miejsce znajduje się więc na samym szczycie pracowniczej hierarchii. To ktoś, do kogo należy ostateczna władza wykonawcza – oznacza to, że CEO jest wyposażony w uprawnienia, które pozwalają mu na podejmowanie najważniejszych, kluczowych decyzji dotyczących firmy. Podlegają mu inni dyrektorzy pozostałych działów przedsiębiorstwa.

Co oznacza skrót CEO i kiedy się go używa?

Wyrażenie CEO stosowane jest przede wszystkim w dużych przedsiębiorstwach o zasięgu międzynarodowym. Wywodzi się z nazewnictwa używanego w największych amerykańskich firmach. Od dłuższego już czasu zauważalna jest przy tym silna tendencja do używania anglojęzycznych skrótów również w polskich firmach (także mniejszych), zwłaszcza tych współpracujących z zagranicznymi przedsiębiorcami – niewątpliwie ułatwia i usprawnia to komunikację między podmiotami nawiązującymi współpracę.

Skrót CEO jest zresztą jednym z wielu stosowanych w środowiskach firmowych. Należy bowiem do licznej grupy zwrotów – obok CIO, CFO, COO, CMO itd. Ich wykorzystywanie pozwala zaś na międzynarodowe ujednolicenie nazw stanowisk w firmie, a tym samym ułatwia identyfikację.

Co ciekawe, wyrażenie CEO można spotkać także na TikToku. We wspomnianej aplikacji skrót stosowany jest niekiedy do określenia kogoś, kto jest w czymś wyjątkowo dobry.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast