Co to znaczy cyniczny?

Co to znaczy cyniczny? Jaka jest definicja tego słowa? Kogo i co można w ten sposób określić? Z całą pewnością wyraz ten nie jest nam zupełnie obcy. Śmiało można nawet powiedzieć, że każdy chociaż raz w życiu gdzieś się z nim zetknął. Niekiedy można przecież usłyszeć o cynicznym uśmiechu albo żarcie, cynicznej uwadze lub cynicznym podejściu. Określenie to stosuje się bardzo często także w odniesieniu do innych osób, nazywając ich zachowanie, postępowanie etc. Warto więc dowiedzieć się, co dokładnie oznacza to słowo.

Cyniczny – co to znaczy?

Znaczenie słowa CYNICZNY jest następujące:

Przykłady użycia:
Miał za nic poglądy innych, był bardzo cyniczny i obłudny.
Na jego twarzy widniał cyniczny uśmiech.
To nie była żadna strategia, tylko bardzo cyniczna manipulacja.

To więc inaczej bezczelny, kpiący, złośliwy, uszczypliwy. CYNICZNY może być człowiek, ale także uśmiech, grymas, ton, żart. Niekiedy ktoś rzuca cyniczne uwagi, prowadzi cyniczną grę albo ma cyniczne podejście. Warto również w tym kontekście przywołać inne określenia z tej samej rodziny słów, takie jak cynik i cynizm. Cynik to osoba o przedstawianym powyżej stosunku do rzeczywistości. Cynizm to natomiast postawa wyróżniająca się jawnym lekceważeniem przyjętych norm, wartości itd.

Cyniczny – znaczenie i pochodzenie słowa

Wyraz CYNICZNY to przymiotnik. Wywodzi się z greki – słowo pochodzi od greckiego przymiotnika kynikos oznaczającego „psi, cyniczny”.

Warto także wiedzieć, że powyżej przedstawiona definicja nie wyczerpuje całkowicie znaczenia omawianego słowa. CYNICZNY to bowiem także związany z cynizmem – nurtem filozoficznym związanym z grecką szkołą Antystenesa, której korzenie sięgają starożytności. Poglądy głoszone przez cyników – bo tak nazywali się wyznawcy cynizmu – skupiały się wokół cnoty jako najwyższej wartości, a także życia zgodnego z naturą i ograniczenia do minimum potrzeb materialnych.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast