Co to znaczy do siego roku?

Co to znaczy do siego roku? Jakie jest dokładne znaczenie tego zwrotu? Nie ulega wątpliwości, że każdy z nas zetknął się chociaż raz w życiu z tą formułą. Szczególnie często da się ją usłyszeć w okolicach końca starego i początku nowego roku kalendarzowego. Ale co konkretnie oznacza? Z całą pewnością warto się tego dowiedzieć. Poniżej rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Do siego roku – co to znaczy?

Wyrażenie DO SIEGO ROKU znaczy dosłownie „do tego roku”. To znana, skonwencjonalizowana formuła życzeń noworocznych.

Przykłady użycia:
Radosnych świąt Bożego Narodzenia i do siego roku!
Życzyli sobie do siego roku.
Na kartce napisała „do siego roku”, zostawiła ją na biurku i wyszła bez słowa.

Trudno ukryć, że dosłowne znaczenie frazy DO SIEGO ROKU może budzić niemałe zdziwienie. Wyrażenia tego zwykle używamy przecież, kiedy składamy sobie życzenia noworoczne. Stosujemy je obok takich zwrotów jak „Szczęśliwego Nowego Roku”, utożsamiając je w gruncie rzeczy ze sobą.

Tymczasem okazuje się jednak, że ich znaczenia nie są takie same, a większość z nas w ogóle nie zdaje sobie sprawy z prawdziwego sensu wypowiadanych słów. Warto więc wiedzieć, że mamy tu do czynienia ze staropolskim wyrazem „siego” będącym formą dopełniacza dawnego zaimka wskazującego si, czyli „ten” – „siego” znaczy więc „tego”.

Do siego roku – znaczenie, pochodzenie, pisownia

Trzeba przy tym wiedzieć, że pierwotnie zwrot DO SIEGO ROKU stanowił formułę życzeń świątecznych, a konkretnie związany był ściśle z Wigilią. Powyższe słowa padały więc w ramach życzeń wigilijnych. Chodziło przy tym o rok, który wkrótce nadejdzie – DO SIEGO ROKU, czyli do tego roku, który ma nadejść. W ten sposób życzono sobie, żeby doczekać w zdrowiu i szczęściu nadchodzącego roku.

Niewątpliwie warto również pamiętać, że powyższą formułę zapisujemy zawsze rozdzielnie, tzn. DO SIEGO ROKU. Występujące niekiedy formy zapisu, takie jak „dosiego roku”, są więc błędne. Zwrot ten należy bowiem do grupy tzw. wyrażeń przyimkowych (wyrażenie przyimkowe to zaś połączenie przyimka z inną częścią mowy), które – zgodnie z regułami pisowni – pisze się zawsze osobno.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast