Co to znaczy empatia?

Co to znaczy empatia? Jakie jest dokładnie znaczenie tego słowa? I w jakim kontekście można go używać? Często usłyszeć przecież można, że ktoś jest empatyczny. Albo przeciwnie – że komuś brakuje empatii. Niewątpliwie warto więc wiedzieć, co się konkretnie kryje pod przywołanym terminem. Poniżej podajemy definicję słowa empatia i wyjaśniamy, kim jest człowiek empatyczny.

Empatia – co to znaczy?

Znaczenie słowa EMPATIA jest następujące:
umiejętność rozumienia drugiej osoby i wczuwania się w jej stan wewnętrzny.

Przykłady użycia:
Nie masz w sobie za grosz empatii.
Nigdy nie wykazywał empatii ani współczucia wobec innych osób.
Moja mama była zawsze pełna empatii.
Empatia to dla ciebie pojęcie zupełnie obce.

Słowo EMPATIA oznacza więc pewną zdolność – do współodczuwania emocji z drugą osobą, rozumienia jej stanów wewnętrznych, rozpoznawania jej emocji, uczuć i potrzeb. To ważna i cenna umiejętność, która pozwala na poszerzenie perspektywy i spojrzenie na coś z innego punktu widzenia, a przy tym zrozumienie optyki innych osób. Jest to rodzaj emocjonalnego nastawienia skierowanego w stronę drugiej osoby.

Warto też wiedzieć, że EMPATIA to inaczej: zrozumienie, wczucie się, utożsamianie się, intropatia. Do empatii można być zdolnym. Można ją też okazywać komuś.

Kim jest człowiek empatyczny?

EMPATIA to – jak już powyżej wspomniano – zdolność do współodczuwania. Samo słowo to rzeczownik rodzaju żeńskiego. Utworzony od niego przymiotnik to natomiast empatyczny – zwykle nazywa się w ten sposób ludzi. Z całą pewnością warto więc wiedzieć, kogo można właśnie tak określić.

Człowiek empatyczny to ktoś, kto rozumie uczucia, emocje i potrzeby innych ludzi, jest zdolny do spojrzenia na świat z perspektywy kogoś innego, potrafi przyjąć jego sposób myślenia i percepcji rzeczywistości. Osoba empatyczna okazuje sympatię i współczucie, jest wrażliwa, współodczuwająca i rozumiejąca. Ma świadomość istnienia uczuć i potrzeb drugiej osoby, potrafi wczuć się w sytuację, która bezpośrednio jej nie dotyczy.

Zobacz również - co znaczy

Quantcast